Ứng dụng giải pháp Data Collection vào nhà máy thủy hải sản ở Việt Nam

Thời gian đọc: 2 phút

Ngày nay, việc ứng dụng công nghệ RFID vào quản lý trong quy trình sản xuất đã trở nên phổ biến. Ví dụ: các công ty ngành may mặc, thời trang (AFS) cho gắn các tag RFID lên sản phẩm trong quá trình gia công để kiểm soát tức thời tình hình thực hiện sản xuất trong nhà máy.

Tuy nhiên, tại các nhà máy chế biến thủy hải sản tại Việt Nam, việc ứng dụng công nghệ RFID vẫn còn khá mới mẻ. Hầu hết các nhà máy từ quy mô lớn đến nhỏ đều sử dụng phương pháp thủ công truyền thống: ghi chép vào sổ – chuyển sổ về bộ phận phụ trách thống kê tổng hợp để nhập liệu lại vào máy tính/ file Excel. Dẫn đến, số liệu khi đến được người quản lý/ ban lãnh đạo thường có độ trễ thời gian rất lớn, số liệu phải đối chiếu, điều chỉnh nhiều lần làm ảnh hưởng đến khả năng ra quyết định về thu mua, điều phối nguyên liệu cho các đơn hàng, ưu tiên đơn hàng, tính lương … vốn dĩ là hoạt động đã rất phức tạp trong ngành thủy hải sản. Đồng thời, ngoài nhóm thống kê tổng hợp, nhà máy cần phải duy trì một đội ngũ thống kê chuyên trách hùng hậu tại từng khâu trong quá trình sản xuất chế biến.

Ứng dụng giải pháp Data Collection vào nhà máy thủy hải sản ở Việt Nam

Yêu cầu thu thập dữ liệu từ chuyền (data collection) một cách tự động, có tính tức thời (real-time) cao, giảm thiểu đội ngũ thống kê số liệu chuyên trách, để chuyển sang bổ sung vào lực lượng trực tiếp tham gia sản xuất gia công chế biến, gia tăng năng suất sản xuất … là bài toán hóc búa của các nhà quản lý trong lĩnh vực thủy hải sản Việt Nam.

Trên thế giới, việc ứng dụng công nghệ RFID vào các nhà máy thủy hải sản đã được thực hiện từ lâu. Tuy nhiên, việc ứng dụng cho doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn nhiều vướng mắc do đặc thù ngành tương đối đa dạng. Ngoài ra, môi trường khắc nghiệt trong nhà máy thủy hải sản cũng là một thách thức rất lớn cho các nhà giải pháp. Thiết bị phải đảm bảo hoạt động ổn định được trong môi trường này.

Trăn trở cùng doanh nghiệp ngành thủy hải sản trong nhiều năm qua, CITEK đã cùng các chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực đã nghiên cứu và cho ra đời giải pháp Data Collection cho ngành thủy hải sản.

Bộ giải pháp là sự tích hợp hoàn hảo giữa: công nghệ RFID, cân điện tử và phần mềm chuyên dụng quản lý dữ liệu một cách trực quan, real-time, online, truy xuất nhanh chóng, bảo mật.

Mục tiêu của giải pháp: giúp các công ty có thể tổng hợp thông tin tức thời về tình hình sản lượng chế biến tại các công đoạn (phi lê – sửa cá) với chi phí hỗ trợ triển khai phù hợp nhất, nhằm:

  • Đánh giá năng suất công nhân, sản lượng các công đoạn cần thống kê.
  • Động viên kịp thời cho công nhân.
  • Hỗ trợ cho việc tính và chi trả lương công nhân nhanh chóng, chính xác và khách quan
  • Phân tích định mức – hao hụt chế biến
  • Đánh giá được tỉ lệ thực hiện – thu hồi theo từng công nhân.

Dữ liệu sau khi thu thập, cho phép tích hợp real-time với các phần mềm quản lý nhân sự – tiền lương để làm dữ liệu đầu vào cho tính lương công nhân theo sản lượng.

Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ cho điều hành sản xuất kiểm soát tức thời tình hình thực hiện trong nhà máy thông qua hệ thống báo cáo xây dựng sẵn.