Điểm mạnh của Citek trong Triển khai mở rộng hệ thống ERP (Roll-out)

 • Đội ngũ tư vấn nhiều kinh nghiệm với năng lực tư vấn và quản trị vượt trội, am hiểu giải pháp đặc thù theo ngành, nghiệp vụ, giải pháp của hệ thống ERP và yêu cầu của khách hàng, đã thực hiện 800+ dự án chuyển đổi số thành công.
 • Có phương pháp luận thực tiễn triển khai thành công CS Vision: Chuẩn mực của thế giới, đúc kết trải nghiệm thành công, cải tiến phù hợp với từng ngành nghề, quy mô doanh nghiệp.
 • Hiểu biết sâu sắc năng lực, đặc thù doanh nghiệp Việt Nam, nắm rõ quy trình vận hành Best Practises, từ đó Citek tư vấn bộ giải pháp toàn diện trong quản trị - vận hành phù hợp với từng doanh nghiệp.  
 • Có chiến lược quản lý sự thay đổi, truyền thông, chuyển đổi và vận hành hệ thống real-time (theo thời gian thực).
 • Tư vấn thành lập và lựa chọn thành viên tham gia đội dự án theo các giai đoạn để đảm bảo tối ưu nguồn lực và thực hiện thành công dự án.
 

Giá trị mang lại cho doanh nghiệp khi chọn dịch vụ Triển khai mở rộng hệ thống ERP (Roll-out)

 • Tư vấn cấu trúc tổng thể quản trị doanh nghiệp tiên tiến dựa trên ứng dụng công nghệ.
 • Tư vấn tổ chức và phân tích dữ liệu Master Data & Data Analytics.
 • Tư vấn chuẩn hoá quy trình dựa trên Best practises và cải tiến phù hợp với ngành, quy mô doanh nghiệp.
 • Đào tạo nguồn lực vận hành và chuyển giao hệ thống.
 • Hỗ trợ vận hành hệ thống trong bảo hành và bảo trì.
 • Chiến lược đồng hành và đưa công nghệ ứng dụng hiệu quả tại doanh nghiệp.
Giá trị mang lại cho doanh nghiệp khi chọn dịch vụ Triển khai mở rộng hệ thống ERP (Roll-out)
icon

Citek đã tư vấn và triển khai thành công hệ thống ERP Cloud Oracle Netsuite, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của công ty chúng tôi. Đây không chỉ là một công cụ hỗ trợ hiệu quả mà còn là chìa khóa quan trọng giúp MOG thực hiện mục tiêu trở thành công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Ông Trần Anh Dũng

Ông Trần Anh Dũng

Chủ tịch MOG