Điểm mạnh của Citek trong Triển khai mở rộng hệ thống ERP (Roll-out)

 • Đội ngũ tư vấn nhiều kinh nghiệm với năng lực tư vấn và quản trị vượt trội, am hiểu giải pháp đặc thù theo ngành, nghiệp vụ, giải pháp của hệ thống ERP và yêu cầu của khách hàng, đã thực hiện 800+ dự án chuyển đổi số thành công.
 • Có phương pháp luận thực tiễn triển khai thành công CS Vision: Chuẩn mực của thế giới, đúc kết trải nghiệm thành công, cải tiến phù hợp với từng ngành nghề, quy mô doanh nghiệp.
 • Hiểu biết sâu sắc năng lực, đặc thù doanh nghiệp Việt Nam, nắm rõ quy trình vận hành Best Practises, từ đó Citek tư vấn bộ giải pháp toàn diện trong quản trị - vận hành phù hợp với từng doanh nghiệp.  
 • Có chiến lược quản lý sự thay đổi, truyền thông, chuyển đổi và vận hành hệ thống real-time (theo thời gian thực).
 • Tư vấn thành lập và lựa chọn thành viên tham gia đội dự án theo các giai đoạn để đảm bảo tối ưu nguồn lực và thực hiện thành công dự án.
 

Giá trị mang lại cho doanh nghiệp khi chọn dịch vụ Triển khai mở rộng hệ thống ERP (Roll-out)

 • Tư vấn cấu trúc tổng thể quản trị doanh nghiệp tiên tiến dựa trên ứng dụng công nghệ.
 • Tư vấn tổ chức và phân tích dữ liệu Master Data & Data Analytics.
 • Tư vấn chuẩn hoá quy trình dựa trên Best practises và cải tiến phù hợp với ngành, quy mô doanh nghiệp.
 • Đào tạo nguồn lực vận hành và chuyển giao hệ thống.
 • Hỗ trợ vận hành hệ thống trong bảo hành và bảo trì.
 • Chiến lược đồng hành và đưa công nghệ ứng dụng hiệu quả tại doanh nghiệp.
Giá trị mang lại cho doanh nghiệp khi chọn dịch vụ Triển khai mở rộng hệ thống ERP (Roll-out)
icon

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tính khoa học của giải pháp SAP, đánh giá cao cách tiếp cận vấn đề và đào tạo của Citek. Hệ thống SAP hiện tại không chỉ hỗ trợ vấn đề sản xuất và quản trị công ty mà còn là nền tảng vững chắc để trong tương lai, NaMilux có thể cập nhật và cạnh tranh với xu hướng chung của thế giới – đó là chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Tổng Giám đốc NaMilux