Overview giải pháp Citek Procurement Suite

Giải pháp Procurement Suite quản lý toàn bộ hoạt động mua hàng từ tiếp nhận yêu cầu mua hàng tới ghi nhận hóa đơn và yêu cầu thanh toán.

Giải pháp Citek Procurement Suite thiết lập tương tác giữa bộ phận mua hàng và nhà cung cấp một cách chủ động và thông tin tương tác được quản lý tập trung.

Giải pháp Procurement Suite với hệ thống KPI, Báo cáo, NotificatIon, giúp bộ phận mua hàng và nhà cung cấp quản lý, kiểm soát và xử lý các công việc, task một cách chủ động.

Giải pháp Citek Procurement Suite có thể vận hành độc lập và tích hợp với các hệ thống khác.

Lợi ích của giải pháp Citek Procurement Suite

Tích hợp với hệ thống ERP và tương tác với nhà cung cấp

Tích hợp với hệ thống ERP và tương tác với nhà cung cấp

Quản lý hoạt động mua hàng tập trung

Quản lý hoạt động mua hàng tập trung

Thông báo và theo dõi tiến độ giao hàng, thực hiện giao hàng và nhận hàng

Thông báo và theo dõi tiến độ giao hàng, thực hiện giao hàng và nhận hàng

Bộ phận mua hàng & Nhà cung cấp theo dõi công nợ và lập yêu cầu thanh toán

Bộ phận mua hàng & Nhà cung cấp theo dõi công nợ và lập yêu cầu thanh toán

Dashboard & KPI cho bộ phận mua hàng & Nhà cung cấp theo dõi toàn bộ quá trình tương tác và xử lý các giao dịch

Dashboard & KPI cho bộ phận mua hàng & Nhà cung cấp theo dõi toàn bộ quá trình tương tác và xử lý các giao dịch

Dữ liệu kịp, nhanh chống và hướng đến giao hàng JIT

Dữ liệu kịp, nhanh chống và hướng đến giao hàng JIT

Các tính năng giải pháp Procurement Suite

Purchase Order Process

Purchase Order Process

Hệ thống giúp BP Mua hàng & Nhà cung cấp quản lý toàn bộ hoạt động đặt hàng, xác nhận nhận đặt hàng, giao hàng và hóa đơn. Dữ liệu nhập kho trên SAP được đồng bộ trên Vendor Portal giúp nhà cung cấp theo dõi được tiến độ & tình trạng nhận hàng
Payment

Payment

Hệ thống cho phép Nhân viên mua hàng & Nhà cung cấp theo dõi công nợ và lập các yêu cầu thanh toán. Yêu cầu thanh toán được ghi nhận cho hóa đơn hoặc các khoản trả trước của PO Dữ liệu thanh toán trên SAP được đồng bộ về Vendor Portal
Flexible Workflow

Flexible Workflow

Citek Procurement Suite cung cấp giải pháp Flexible Workflow giúp thiết lập luồng phê duyệt chứng từ một cách linh động với nhiều tiêu thức khác nhau.
Integration/ Tích hợp

Integration/ Tích hợp

Citek Procurement Suite đã tích hợp với nhiều ứng dụng khác nhau: SAP, Oracle Netsuite,
Dashboard & Reports

Dashboard & Reports

Hệ thống cung cấp Dashboard & KPI cho BP Mua hàng & Nhà cung cấp để theo dõi toàn bộ quá trình tương tác và xử lý các giao dịch Hệ thống cung cấp các báo cáo để kiểm soát tiến độ thực hiện các nghiệp vụ trong quy trình mua hàng
On-board

On-board

Hệ thống cho phép Nhà cung cấp đăng ký sử dụng hệ thống trực tiếp hoặc đăng ký thông tin thư mời tham gia hệ thống Sử dụng OTP để thực hiện xác nhận đăng ký hệ thống
Collaboration

Collaboration

Hệ thống cho phép BP Mua hàng & Nhà cung cấp tương tác trực tiếp thông qua từng chứng từ trên hệ thống hoặc tương tác chung. Thông tin tương tác được quản lý tập trung và dễ dàng truy suất
PR, RFQ & Quotation

PR, RFQ & Quotation

Yêu cầu mua hàng được quản lý tập trung thông qua đồng bộ từ SAP hoặc tạo trực tiếp Hệ thống giúp BP Mua hàng & Nhà cung cấp quản lý tập trung toàn bộ yêu cầu báo giá/ thư báo giá (tình trạng và phản hồi Báo giá, lịch sử chào giá, …)

Tại sao chọn Citek Procurement Suite

Triển khai nhanh chóng

Giải pháp Procurement Suite với trải nghiệm và tích hợp sẵn với các hệ thống ERP giới giúp dễ dàng triển khai và vận hành.

Tối ưu chi phí

Citek Procument Suite được xây dựng trên nền tảng Cloud độc lập giúp tối ưu chi phí trong quá trình vận hành

Tương tác dễ dàng

Procurement Suite giúp tăng cường tương tác trong bộ phận mua hàng và với nhà cung cấp một cách kịp thời, chủ động

Dễ dàng sử dụng

Hệ thống KPI, báo cáo hỗ trợ người dùng tương tác và thực hiện các nghiệp vụ dễ dàng và nhanh chóng Thông tin trên các màn hình nhập liệu được kế thừa giữa các bước trong quy trình

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Gửi nhận xét
Bình luận
Đánh giá
Gửi bình luận

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tính khoa học của giải pháp SAP, đánh giá cao cách tiếp cận vấn đề và đào tạo của Citek. Hệ thống SAP hiện tại không chỉ hỗ trợ vấn đề sản xuất và quản trị công ty mà còn là nền tảng vững chắc để trong tương lai, NaMilux có thể cập nhật và cạnh tranh với xu hướng chung của thế giới – đó là chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Tổng Giám đốc NaMilux