Dịch vụ của Citek

Tư vấn và Triển khai ERP
Tư vấn và Triển khai BI
Tư vấn và Triển khai Business Planning
Đánh giá và Cải tiến vận hành hệ thống ERP
Bảo trì hệ thống ERP
Triển khai mở rộng hệ thống ERP (Roll-out) - DN FDI có VAS
Tư vấn và Triển khai ERP
Tư vấn và Triển khai BI
Tư vấn và Triển khai Business Planning
Đánh giá và Cải tiến vận hành hệ thống ERP
Bảo trì hệ thống ERP
Triển khai mở rộng hệ thống ERP (Roll-out) - DN FDI có VAS

Xây dựng, chuẩn hóa tất cả các quy trình trong doanh nghiệp trên cơ sở ứng dụng Best Practices và tư vấn cải tiến phù hợp với quy mô, ngành nghề vận hành của doanh nghiệp.

 

Doanh nghiệp có bức tranh tổng thể các Dashboard và KPI vận hành của toàn công ty, các bộ phận, đến từng Strategy Business Unit kịp thời với dữ liệu chính xác và minh bạch.

 

Doanh nghiệp vận hành trên nền tảng công nghệ theo luồng quy trình và dữ liệu đã xây dựng, rút ngắn thời gian lập kế hoạch và có kết quả lập kế hoạch hoàn chỉnh, giúp ban lãnh đạo và các bộ phận nghiệp vụ nâng cao khả năng điều hành, quản trị và ra quyết định.

 

Sau khoảng thời gian 3 đến 5 năm vận hành hệ thống ERP, doanh nghiệp cần rà soát và cải tiến tổng thể để phù hợp với phát triển mới, phù hợp với những đòi hỏi mới từ khách hàng và từ nhu cầu thay đổi của thị trường.

 

Doanh nghiệp đảm bảo hệ thống ERP luôn vận hành ổn định, nhận được hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu với phản hồi nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và nguồn lực, cũng như tiếp cận công nghệ mới và cải tiến liên tục.

 

Doanh nghiệp triển khai mở rộng hệ thống ERP cho đơn vị thành viên theo tiêu chuẩn chặt chẽ của doanh nghiệp trên toàn cầu với sự cam kết đồng hành cao nhất trước, trong và sau khi hệ thống đi vào vận hành

 

Xây dựng, chuẩn hóa tất cả các quy trình trong doanh nghiệp trên cơ sở ứng dụng Best Practices và tư vấn cải tiến phù hợp với quy mô, ngành nghề vận hành của doanh nghiệp.

 

Doanh nghiệp có bức tranh tổng thể các Dashboard và KPI vận hành của toàn công ty, các bộ phận, đến từng Strategy Business Unit kịp thời với dữ liệu chính xác và minh bạch.

 

Doanh nghiệp vận hành trên nền tảng công nghệ theo luồng quy trình và dữ liệu đã xây dựng, rút ngắn thời gian lập kế hoạch và có kết quả lập kế hoạch hoàn chỉnh, giúp ban lãnh đạo và các bộ phận nghiệp vụ nâng cao khả năng điều hành, quản trị và ra quyết định.

 

Sau khoảng thời gian 3 đến 5 năm vận hành hệ thống ERP, doanh nghiệp cần rà soát và cải tiến tổng thể để phù hợp với phát triển mới, phù hợp với những đòi hỏi mới từ khách hàng và từ nhu cầu thay đổi của thị trường.

 

Doanh nghiệp đảm bảo hệ thống ERP luôn vận hành ổn định, nhận được hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu với phản hồi nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và nguồn lực, cũng như tiếp cận công nghệ mới và cải tiến liên tục.

 

Doanh nghiệp triển khai mở rộng hệ thống ERP cho đơn vị thành viên theo tiêu chuẩn chặt chẽ của doanh nghiệp trên toàn cầu với sự cam kết đồng hành cao nhất trước, trong và sau khi hệ thống đi vào vận hành

 

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tính khoa học của giải pháp SAP, đánh giá cao cách tiếp cận vấn đề và đào tạo của Citek. Hệ thống SAP hiện tại không chỉ hỗ trợ vấn đề sản xuất và quản trị công ty mà còn là nền tảng vững chắc để trong tương lai, NaMilux có thể cập nhật và cạnh tranh với xu hướng chung của thế giới – đó là chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Tổng Giám đốc NaMilux