Dịch vụ của Citek

Tư vấn và Triển khai ERP
Tư vấn và Triển khai BI
Tư vấn và Triển khai Business Planning
Đánh giá và Cải tiến vận hành hệ thống ERP
Bảo trì hệ thống ERP
Triển khai mở rộng hệ thống ERP (Roll-out) - DN FDI có VAS
Tư vấn và Triển khai ERP
Tư vấn và Triển khai BI
Tư vấn và Triển khai Business Planning
Đánh giá và Cải tiến vận hành hệ thống ERP
Bảo trì hệ thống ERP
Triển khai mở rộng hệ thống ERP (Roll-out) - DN FDI có VAS

Xây dựng, chuẩn hóa tất cả các quy trình trong doanh nghiệp trên cơ sở ứng dụng Best Practices và tư vấn cải tiến phù hợp với quy mô, ngành nghề vận hành của doanh nghiệp.

 

Doanh nghiệp có bức tranh tổng thể các Dashboard và KPI vận hành của toàn công ty, các bộ phận, đến từng Strategy Business Unit kịp thời với dữ liệu chính xác và minh bạch.

 

Doanh nghiệp vận hành trên nền tảng công nghệ theo luồng quy trình và dữ liệu đã xây dựng, rút ngắn thời gian lập kế hoạch và có kết quả lập kế hoạch hoàn chỉnh, giúp ban lãnh đạo và các bộ phận nghiệp vụ nâng cao khả năng điều hành, quản trị và ra quyết định.

 

Sau khoảng thời gian 3 đến 5 năm vận hành hệ thống ERP, doanh nghiệp cần rà soát và cải tiến tổng thể để phù hợp với phát triển mới, phù hợp với những đòi hỏi mới từ khách hàng và từ nhu cầu thay đổi của thị trường.

 

Doanh nghiệp đảm bảo hệ thống ERP luôn vận hành ổn định, nhận được hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu với phản hồi nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và nguồn lực, cũng như tiếp cận công nghệ mới và cải tiến liên tục.

 

Doanh nghiệp triển khai mở rộng hệ thống ERP cho đơn vị thành viên theo tiêu chuẩn chặt chẽ của doanh nghiệp trên toàn cầu với sự cam kết đồng hành cao nhất trước, trong và sau khi hệ thống đi vào vận hành

 

Xây dựng, chuẩn hóa tất cả các quy trình trong doanh nghiệp trên cơ sở ứng dụng Best Practices và tư vấn cải tiến phù hợp với quy mô, ngành nghề vận hành của doanh nghiệp.

 

Doanh nghiệp có bức tranh tổng thể các Dashboard và KPI vận hành của toàn công ty, các bộ phận, đến từng Strategy Business Unit kịp thời với dữ liệu chính xác và minh bạch.

 

Doanh nghiệp vận hành trên nền tảng công nghệ theo luồng quy trình và dữ liệu đã xây dựng, rút ngắn thời gian lập kế hoạch và có kết quả lập kế hoạch hoàn chỉnh, giúp ban lãnh đạo và các bộ phận nghiệp vụ nâng cao khả năng điều hành, quản trị và ra quyết định.

 

Sau khoảng thời gian 3 đến 5 năm vận hành hệ thống ERP, doanh nghiệp cần rà soát và cải tiến tổng thể để phù hợp với phát triển mới, phù hợp với những đòi hỏi mới từ khách hàng và từ nhu cầu thay đổi của thị trường.

 

Doanh nghiệp đảm bảo hệ thống ERP luôn vận hành ổn định, nhận được hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu với phản hồi nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và nguồn lực, cũng như tiếp cận công nghệ mới và cải tiến liên tục.

 

Doanh nghiệp triển khai mở rộng hệ thống ERP cho đơn vị thành viên theo tiêu chuẩn chặt chẽ của doanh nghiệp trên toàn cầu với sự cam kết đồng hành cao nhất trước, trong và sau khi hệ thống đi vào vận hành

 

Citek đã tư vấn và triển khai thành công hệ thống ERP Cloud Oracle Netsuite, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của công ty chúng tôi. Đây không chỉ là một công cụ hỗ trợ hiệu quả mà còn là chìa khóa quan trọng giúp MOG thực hiện mục tiêu trở thành công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Ông Trần Anh Dũng

Ông Trần Anh Dũng

Chủ tịch MOG