Điểm mạnh của Citek trong triển khai ERP

 • Đội ngũ tư vấn nhiều kinh nghiệm (với năng lực tư vấn và quản trị vượt trội, hiểu rõ giải pháp đặc thù theo ngành, hiểu rõ nghiệp vụ và yêu cầu của khách hàng, và nắm rõ giải pháp của hệ thống ERP) đã thực hiện 800+ dự án chuyển đổi số thành công.
 • Có phương pháp luận thực tiễn triển khai thành công CS Vision: Chuẩn mực của thế giới, đúc kết trải nghiệm thành công, cải tiến phù hợp với từng ngành nghề, quy mô Doanh nghiệp.
 • Hiểu biết sâu sắc năng lực, đặc thù doanh nghiệp Việt Nam, nắm rõ quy trình vận hành Best-practises, từ đó Citek tư vấn bộ giải pháp toàn diện trong quản trị - vận hành phù hợp với từng doanh nghiệp.  
 • Có chiến lược quản lý sự thay đổi, truyền thông, chuyển đổi và vận hành hệ thống real-time (theo thời gian thực).
 • Tư vấn thành lập và lựa chọn thành viên tham gia đội dự án theo các giai đoạn để đảm bảo tối ưu nguồn lực và thực hiện thành công dự án.

Giá trị mang lại cho doanh nghiệp khi chọn dịch vụ Tư vấn triển khai ERP của Citek

 • Tư vấn cấu trúc tổng thể quản trị doanh nghiệp tiên tiến dựa trên ứng dụng công nghệ.
 • Tư vấn tổ chức và phân tích dữ liệu (Master Data & Data Analytics).
 • Tư vấn chuẩn hoá quy trình dựa trên Best practises và cải tiến phù hợp với ngành, quy mô doanh nghiệp.
 • Đào tạo nguồn lực vận hành và chuyển giao hệ thống.
 • Hỗ trợ vận hành hệ thống trong bảo hành và bảo trì.
 • Chiến lược đồng hành và đưa công nghệ ứng dụng hiệu quả tại doanh nghiệp.
Giá trị mang lại cho doanh nghiệp khi chọn dịch vụ Tư vấn triển khai ERP của Citek
icon

Lợi ích của doanh nghiệp nhận được khi đối tác Tư vấn và Triển khai ERP Cloud

 • Xây dựng, chuẩn hóa tất cả các quy trình trong doanh nghiệp dựa vào ứng dụng Best Practices và tư vấn cải tiến phù hợp với quy mô, ngành nghề vận hành của doanh nghiệp.
 • Vận hành trên nền tảng công nghệ theo quy trình và dữ liệu kịp thời, rút ngắn thời gian đóng kỳ sổ kế toán và có báo cáo tài chính hoàn chỉnh, giúp ban lãnh đạo và các bộ phận nghiệp vụ nâng cao khả năng điều hành, quản trị và ra quyết định.
 • Phát triển và xây dựng đội ngũ kế thừa, mở rộng và thu hút nguồn lực thông qua vận hành hệ thống: Best Practices, chuẩn mực (standard), quy trình có tính kế thừa và dữ liệu thông suốt (transparent).
 • Ứng dụng chung nền tảng quản trị và quy trình, doanh nghiệp dễ dàng tổ chức nguồn lực tập trung, phân tán, chia sẻ để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh với nguồn lực tối ưu trong vận hành, dễ dàng đào tạo và phát triển, mở rộng phát triển đội ngũ.
 • Doanh nghiệp dễ dàng mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh nhờ áp dụng quy trình và nền tảng công nghệ đồng nhất trong vận hành và quản trị. 

Citek đã tư vấn và triển khai thành công hệ thống ERP Cloud Oracle Netsuite, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của công ty chúng tôi. Đây không chỉ là một công cụ hỗ trợ hiệu quả mà còn là chìa khóa quan trọng giúp MOG thực hiện mục tiêu trở thành công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Ông Trần Anh Dũng

Ông Trần Anh Dũng

Chủ tịch MOG