Điểm mạnh của Citek trong triển khai ERP

 • Đội ngũ tư vấn nhiều kinh nghiệm (với năng lực tư vấn và quản trị vượt trội, hiểu rõ giải pháp đặc thù theo ngành, hiểu rõ nghiệp vụ và yêu cầu của khách hàng, và nắm rõ giải pháp của hệ thống ERP) đã thực hiện 800+ dự án chuyển đổi số thành công.
 • Có phương pháp luận thực tiễn triển khai thành công CS Vision: Chuẩn mực của thế giới, đúc kết trải nghiệm thành công, cải tiến phù hợp với từng ngành nghề, quy mô Doanh nghiệp.
 • Hiểu biết sâu sắc năng lực, đặc thù doanh nghiệp Việt Nam, nắm rõ quy trình vận hành Best-practises, từ đó Citek tư vấn bộ giải pháp toàn diện trong quản trị - vận hành phù hợp với từng doanh nghiệp.  
 • Có chiến lược quản lý sự thay đổi, truyền thông, chuyển đổi và vận hành hệ thống real-time (theo thời gian thực).
 • Tư vấn thành lập và lựa chọn thành viên tham gia đội dự án theo các giai đoạn để đảm bảo tối ưu nguồn lực và thực hiện thành công dự án.

Giá trị mang lại cho doanh nghiệp khi chọn dịch vụ Tư vấn triển khai ERP của Citek

 • Tư vấn cấu trúc tổng thể quản trị doanh nghiệp tiên tiến dựa trên ứng dụng công nghệ.
 • Tư vấn tổ chức và phân tích dữ liệu (Master Data & Data Analytics).
 • Tư vấn chuẩn hoá quy trình dựa trên Best practises và cải tiến phù hợp với ngành, quy mô doanh nghiệp.
 • Đào tạo nguồn lực vận hành và chuyển giao hệ thống.
 • Hỗ trợ vận hành hệ thống trong bảo hành và bảo trì.
 • Chiến lược đồng hành và đưa công nghệ ứng dụng hiệu quả tại doanh nghiệp.
Giá trị mang lại cho doanh nghiệp khi chọn dịch vụ Tư vấn triển khai ERP của Citek
icon

Lợi ích của doanh nghiệp nhận được khi đối tác Tư vấn và Triển khai ERP Cloud

 • Xây dựng, chuẩn hóa tất cả các quy trình trong doanh nghiệp dựa vào ứng dụng Best Practices và tư vấn cải tiến phù hợp với quy mô, ngành nghề vận hành của doanh nghiệp.
 • Vận hành trên nền tảng công nghệ theo quy trình và dữ liệu kịp thời, rút ngắn thời gian đóng kỳ sổ kế toán và có báo cáo tài chính hoàn chỉnh, giúp ban lãnh đạo và các bộ phận nghiệp vụ nâng cao khả năng điều hành, quản trị và ra quyết định.
 • Phát triển và xây dựng đội ngũ kế thừa, mở rộng và thu hút nguồn lực thông qua vận hành hệ thống: Best Practices, chuẩn mực (standard), quy trình có tính kế thừa và dữ liệu thông suốt (transparent).
 • Ứng dụng chung nền tảng quản trị và quy trình, doanh nghiệp dễ dàng tổ chức nguồn lực tập trung, phân tán, chia sẻ để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh với nguồn lực tối ưu trong vận hành, dễ dàng đào tạo và phát triển, mở rộng phát triển đội ngũ.
 • Doanh nghiệp dễ dàng mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh nhờ áp dụng quy trình và nền tảng công nghệ đồng nhất trong vận hành và quản trị. 

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tính khoa học của giải pháp SAP, đánh giá cao cách tiếp cận vấn đề và đào tạo của Citek. Hệ thống SAP hiện tại không chỉ hỗ trợ vấn đề sản xuất và quản trị công ty mà còn là nền tảng vững chắc để trong tương lai, NaMilux có thể cập nhật và cạnh tranh với xu hướng chung của thế giới – đó là chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Tổng Giám đốc NaMilux