Giá trị mang lại cho doanh nghiệp khi chọn dịch vụ Tư vấn Triển khai Business Planning

 • Tư vấn luồng quy trình lập kế hoạch của doanh nghiệp dựa trên ứng dụng công nghệ.
 • Tư vấn chuẩn hoá quy trình dựa trên kinh nghiệm triển khai thành công và cải tiến phù hợp với ngành, quy mô doanh nghiệp.
 • Đào tạo nguồn lực vận hành và chuyển giao hệ thống.
 • Hỗ trợ vận hành hệ thống trong bảo hành và bảo trì.
 • Chiến lược đồng hành và đưa công nghệ ứng dụng hiệu quả tại doanh nghiệp.

Lợi ích của doanh nghiệp khi ứng dụng Business Planning

 • Xây dựng, chuẩn hóa luồng quy trình lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính của doanh nghiệp dựa vào các luồng quy trình chuẩn, Best Practises và tư vấn cải tiến phù hợp với quy mô, ngành nghề vận hành của doanh nghiệp.
 • Vận hành trên nền tảng công nghệ theo luồng quy trình và dữ liệu đã xây dựng, rút ngắn thời gian lập kế hoạch.
 • Kết quả lập kế hoạch hoàn chỉnh, giúp ban lãnh đạo và các bộ phận nghiệp vụ nâng cao khả năng điều hành, quản trị và ra quyết định chính xác, kịp thời.
 • Đảm bảo dữ liệu lập kế hoạch luôn được kiểm soát, điều chỉnh sát với nhu cầu vận hành và tình hình thực tế của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp kịp thời điều chỉnh, cải tiến, thay đổi sản xuất kinh doanh theo tình hình thị trường.
Lợi ích của doanh nghiệp khi ứng dụng Business Planning
icon

Điểm mạnh của Citek trong Tư vấn Triển khai Business Planning

 • Đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm với năng lực tư vấn và quản trị vượt trội, am hiểu giải pháp đặc thù theo ngành, hiểu rõ nghiệp vụ và yêu cầu của khách hàng, và nắm rõ giải pháp và khó khăn trong việc lập kế hoạch của các doanh nghiệp.
 • Có phương pháp luận thực tiễn và áp dụng triển khai thành công cho nhiều doanh nghiệp CS Vision: Chuẩn mực của thế giới, đúc kết trải nghiệm thành công, cải tiến phù hợp với từng ngành nghề, quy mô doanh nghiệp
 • Hiểu biết sâu sắc năng lực, đặc thù doanh nghiệp Việt Nam, nắm rõ quy trình vận hành cũng như khó khăn của doanh nghiệp, từ đó Citek tư vấn bộ giải pháp lập kế hoạch phù hợp với từng doanh nghiệp
 • Có chiến lược quản lý sự thay đổi, chuyển đổi và vận hành hệ thống cũng như hỗ trợ, chuyển giao hệ thống sau khi vận hành.
 • Tư vấn thành lập và lựa chọn thành viên tham gia đội dự án theo các giai đoạn để đảm bảo tối ưu nguồn lực và thực hiện thành công dự án.

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tính khoa học của giải pháp SAP, đánh giá cao cách tiếp cận vấn đề và đào tạo của Citek. Hệ thống SAP hiện tại không chỉ hỗ trợ vấn đề sản xuất và quản trị công ty mà còn là nền tảng vững chắc để trong tương lai, NaMilux có thể cập nhật và cạnh tranh với xu hướng chung của thế giới – đó là chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Tổng Giám đốc NaMilux