Overview giải pháp C-DATA COLLECTION

Giải pháp Citek Data Collection (thu thập dữ liệu) là quá trình thu thập thông tin từ các nguồn khác nhau để tạo ra một bộ dữ liệu hữu ích và có ý nghĩa. Đây là một bước quan trọng trong quá trình phân tích dữ liệu và đưa ra các quyết định dựa trên thông tin thu thập được.

Bộ giải pháp C-Data Collection của Citek được xây dựng và ứng dụng cho nhiều ngành khác nhau như: Sản xuất (Thép, Thủy sản, Gỗ, Bao Bì - Nhựa,..), thương mại.

Bộ giải pháp C-Data Collection của Citek giúp thu thập nguồn dữ liệu trong quá trình vận hành các nghiệp vụ quản lý hành hóa, NVL, thành phẩm và BTP tại các công đoạn trong nhà máy, tại các bộ phận kho của doanh nghiệp. Dữ liệu được thu thập có tính tin cậy, được cập nhật về máy chủ một cách nhanh chóng, kịp thời và giúp cho doanh nghiệp kiểm soát các hoạt động dễ dàng, hỗ trợ ra các quyết định cải tiến tốt hơn.

Lợi ích của giải pháp C-Data Collection

Ứng dụng trên Web và Mobility

Ứng dụng trên Web và Mobility

Tích hợp và lấy dữ liệu tự đồng từ nhiều nguồn

Tích hợp và lấy dữ liệu tự đồng từ nhiều nguồn

Tích hợp dữ liệu về hệ thống ERP

Tích hợp dữ liệu về hệ thống ERP

Dữ liệu kịp thời và chi tiết

Dữ liệu kịp thời và chi tiết

Tăng tính chính xác và tối ưu nguồn lực

Tăng tính chính xác và tối ưu nguồn lực

Tổng hợp dữ liệu, phân tích giúp hiểu insight và cải tiến hoạt động vận hành

Tổng hợp dữ liệu, phân tích giúp hiểu insight và cải tiến hoạt động vận hành

Các tính năng giải pháp / Module (phân hệ) chính

Dữ liệu nhập kho trong sản xuất

Dữ liệu nhập kho trong sản xuất

Dữ liệu được thu thập từ các trạm cân, bàn cân điện tử trong xưởng sản xuất. Dữ liệu được tập hợp theo từng công đoạn sản xuất, thống kê của từng lần cân, theo ca sản xuất, theo từng sản phẩm đầu ra và nguyên liệu xuất tiêu hao đầu vào.
Dữ liệu xuất kho bán hàng

Dữ liệu xuất kho bán hàng

Dữ liệu được thu thập từ các trạm cân xuất hàng. Số liệu xuất kho bán hàng cho khách hàng luôn được ghi nhận chính xác và kịp thời để hỗ trợ người dùng tự động hóa thao tác xuất kho & tiết kiệm thời gian.
Dữ liệu nhập kho mua hàng

Dữ liệu nhập kho mua hàng

Dữ liệu được thu thập từ các trạm cân đầu vào mua hàng của doanh nghiệp. Dữ liệu được tập hợp theo các thông tin trong quản lý mua hàng như: số cân nhập kho theo PO, theo NCC, theo từng lô date hàng hóa của lần nhập kho.

Tại sao chọn giải pháp Data Collection

Đưa ra Insight hiệu quả

Đo lường, đánh giá được hiệu quả hoạt động kho & sản xuất. Nguồn dữ liệu vận hành được lưu trữ lớn (Big Data) và hỗ trợ phân tích các báo cáo cho lãnh đạo

Ứng dụng linh hoạt

Bộ giải pháp C-Data Collection có thể vận hành hiệu quả cho nhiều ngành sản xuất kinh doanh khác nhau

Tự động hóa

Dữ liệu được thu thập và truyền về hệ thống ERP giúp người dùng giảm thao tác nhập tay, giảm chứng từ in ấn. Dựa theo dữ liệu được thu thập để nhập & xuất kho tự động trên hệ thống ERP.

Tính toàn vẹn dữ liệu và tin cậy

Dữ liệu được thu thập và kiểm soát trong quá trình tại nơi phát sinh dữ liệu, có tính đối soát vận hành, dẫn đến dữ liệu được thu thập đầy đủ, liên tục cũng như đảm bảo tính chính xác.

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Gửi nhận xét
Bình luận
Đánh giá
Gửi bình luận

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tính khoa học của giải pháp SAP, đánh giá cao cách tiếp cận vấn đề và đào tạo của Citek. Hệ thống SAP hiện tại không chỉ hỗ trợ vấn đề sản xuất và quản trị công ty mà còn là nền tảng vững chắc để trong tương lai, NaMilux có thể cập nhật và cạnh tranh với xu hướng chung của thế giới – đó là chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Tổng Giám đốc NaMilux