Giải pháp

SAP S/4HANA Cloud
Data Collection
Oracle NetSuite
Business Intelligence
SAP Analytics Cloud
Manufacturing Execution System
Master Data Management
Customer Relationship Management
Procurement Suite
SAC Planning
SAP S/4HANA Cloud
Data Collection
Oracle NetSuite
Business Intelligence
SAP Analytics Cloud
Manufacturing Execution System
Master Data Management
Customer Relationship Management
Procurement Suite
SAC Planning

Quản trị tổng thể doanh nghiệp với giải pháp tiên tiến hàng đầu thế giới, giúp doanh nghiệp quản lý các hoạt động kinh doanh, tài chính, nhân sự, sản xuất và cung ứng một cách hiệu quả, cải thiện hiệu suất hoạt động và năng suất làm việc của tất cả phòng ban, bộ phận.

 

Thu thập nguồn dữ liệu trong quá trình vận hành các nghiệp vụ quản lý hành hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm và BTP tại các công đoạn trong nhà máy, tại các bộ phận kho của doanh nghiệp

 

Quản trị tổng thể doanh nghiệp vận hành trên nền tảng điện toán đám mây (ERP True Cloud), sử dụng bởi 36.000+ doanh nghiệp toàn cầu.

 

Cung cấp các báo cáo quản trị thông minh, đo lường, đánh giá các khía cạnh chiến lược, vận hành và tài chính của doanh nghiệp, xác định các cải tiến và điều chỉnh để tôi ưu hóa vận hành.

 

Lập kế hoạch tổng thể hoạt động của doanh nghiệp dựa nên tri thức quản trị và nền tảng công nghệ được phát triển bởi hãng SAP. Hệ thống phân tích, dự đoán và định hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giúp lãnh đạo các cấp theo dõi tiến độ, đánh giá hiệu quả và thay đổi kế hoạch linh hoạt, đảm bảo sự thích ứng nhanh chóng với biến đổi thị trường.

 

Kiểm soát, điều phối và quản lý hoạt động sản xuất, phát hiện các điểm tắc nghẽn, thúc đẩy sản xuất để gia tăng sản lượng, kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất.

 

Vận hành độc lập khi doanh nghiệp có hoặc không có hệ thống ERP và có thể áp dụng trong giai đoạn chuẩn hóa danh mục trước khi vận hành chính thức hệ thống ERP.

Giải pháp check duplicate giúp danh nghiệp rà soát và làm sạch danh mục trong quá trình chuẩn hóa và chuyển đổi hệ thống.

Lấy khách hàng của doanh nghiệp làm trọng tâm, xây dựng hành trình trải nghiệm của khách hàng trước/trong/sau khi mua hàng

 

Quản lý toàn bộ hoạt động mua hàng từ tiếp nhận yêu cầu mua hàng tới ghi nhận hóa đơn và yêu cầu thanh toán.
Thiết lập tương tác giữa bộ phận mua hàng và nhà cung cấp một cách chủ động, thông tin tương tác được quản lý tập trung.

 

Với khả năng quản trị trực quan các chỉ số, sẽ giúp lãnh đạo các cấp theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu quả của kế hoạch, từ đó có tầm nhìn toàn diện trong toàn công ty về kết quả thực hiện so với kế hoạch, đánh giá hiệu quả và thay đổi kế hoạch linh hoạt, đảm bảo sự thích ứng nhanh chóng với biến đổi thị trường.

 

Quản trị tổng thể doanh nghiệp với giải pháp tiên tiến hàng đầu thế giới, giúp doanh nghiệp quản lý các hoạt động kinh doanh, tài chính, nhân sự, sản xuất và cung ứng một cách hiệu quả, cải thiện hiệu suất hoạt động và năng suất làm việc của tất cả phòng ban, bộ phận.

 

Thu thập nguồn dữ liệu trong quá trình vận hành các nghiệp vụ quản lý hành hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm và BTP tại các công đoạn trong nhà máy, tại các bộ phận kho của doanh nghiệp

 

Quản trị tổng thể doanh nghiệp vận hành trên nền tảng điện toán đám mây (ERP True Cloud), sử dụng bởi 36.000+ doanh nghiệp toàn cầu.

 

Cung cấp các báo cáo quản trị thông minh, đo lường, đánh giá các khía cạnh chiến lược, vận hành và tài chính của doanh nghiệp, xác định các cải tiến và điều chỉnh để tôi ưu hóa vận hành.

 

Lập kế hoạch tổng thể hoạt động của doanh nghiệp dựa nên tri thức quản trị và nền tảng công nghệ được phát triển bởi hãng SAP. Hệ thống phân tích, dự đoán và định hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giúp lãnh đạo các cấp theo dõi tiến độ, đánh giá hiệu quả và thay đổi kế hoạch linh hoạt, đảm bảo sự thích ứng nhanh chóng với biến đổi thị trường.

 

Kiểm soát, điều phối và quản lý hoạt động sản xuất, phát hiện các điểm tắc nghẽn, thúc đẩy sản xuất để gia tăng sản lượng, kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất.

 

Vận hành độc lập khi doanh nghiệp có hoặc không có hệ thống ERP và có thể áp dụng trong giai đoạn chuẩn hóa danh mục trước khi vận hành chính thức hệ thống ERP.

Giải pháp check duplicate giúp danh nghiệp rà soát và làm sạch danh mục trong quá trình chuẩn hóa và chuyển đổi hệ thống.

Lấy khách hàng của doanh nghiệp làm trọng tâm, xây dựng hành trình trải nghiệm của khách hàng trước/trong/sau khi mua hàng

 

Quản lý toàn bộ hoạt động mua hàng từ tiếp nhận yêu cầu mua hàng tới ghi nhận hóa đơn và yêu cầu thanh toán.
Thiết lập tương tác giữa bộ phận mua hàng và nhà cung cấp một cách chủ động, thông tin tương tác được quản lý tập trung.

 

Với khả năng quản trị trực quan các chỉ số, sẽ giúp lãnh đạo các cấp theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu quả của kế hoạch, từ đó có tầm nhìn toàn diện trong toàn công ty về kết quả thực hiện so với kế hoạch, đánh giá hiệu quả và thay đổi kế hoạch linh hoạt, đảm bảo sự thích ứng nhanh chóng với biến đổi thị trường.

 

Citek đã tư vấn và triển khai thành công hệ thống ERP Cloud Oracle Netsuite, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của công ty chúng tôi. Đây không chỉ là một công cụ hỗ trợ hiệu quả mà còn là chìa khóa quan trọng giúp MOG thực hiện mục tiêu trở thành công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Ông Trần Anh Dũng

Ông Trần Anh Dũng

Chủ tịch MOG