Giải pháp

SAP S/4HANA Cloud
Oracle NetSuite
SAP Analytics Cloud
Data Collection
Business Intelligence
Manufacturing Execution System
Master Data Management
Customer Relationship Management
Procurement Suite
SAC Planning
SAP S/4HANA Cloud
Oracle NetSuite
SAP Analytics Cloud
Data Collection
Business Intelligence
Manufacturing Execution System
Master Data Management
Customer Relationship Management
Procurement Suite
SAC Planning

Quản trị tổng thể doanh nghiệp với giải pháp tiên tiến hàng đầu thế giới, giúp doanh nghiệp quản lý các hoạt động kinh doanh, tài chính, nhân sự, sản xuất và cung ứng một cách hiệu quả, cải thiện hiệu suất hoạt động và năng suất làm việc của tất cả phòng ban, bộ phận.

 

Quản trị tổng thể doanh nghiệp vận hành trên nền tảng điện toán đám mây (ERP True Cloud), sử dụng bởi 36.000+ doanh nghiệp toàn cầu.

 

Lập kế hoạch tổng thể hoạt động của doanh nghiệp dựa nên tri thức quản trị và nền tảng công nghệ được phát triển bởi hãng SAP. Hệ thống phân tích, dự đoán và định hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giúp lãnh đạo các cấp theo dõi tiến độ, đánh giá hiệu quả và thay đổi kế hoạch linh hoạt, đảm bảo sự thích ứng nhanh chóng với biến đổi thị trường.

 

Thu thập nguồn dữ liệu trong quá trình vận hành các nghiệp vụ quản lý hành hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm và BTP tại các công đoạn trong nhà máy, tại các bộ phận kho của doanh nghiệp

 

Cung cấp các báo cáo quản trị thông minh, đo lường, đánh giá các khía cạnh chiến lược, vận hành và tài chính của doanh nghiệp, xác định các cải tiến và điều chỉnh để tôi ưu hóa vận hành.

 

Kiểm soát, điều phối và quản lý hoạt động sản xuất, phát hiện các điểm tắc nghẽn, thúc đẩy sản xuất để gia tăng sản lượng, kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất.

 

Vận hành độc lập khi doanh nghiệp có hoặc không có hệ thống ERP và có thể áp dụng trong giai đoạn chuẩn hóa danh mục trước khi vận hành chính thức hệ thống ERP.

Giải pháp check duplicate giúp danh nghiệp rà soát và làm sạch danh mục trong quá trình chuẩn hóa và chuyển đổi hệ thống.

Lấy khách hàng của doanh nghiệp làm trọng tâm, xây dựng hành trình trải nghiệm của khách hàng trước/trong/sau khi mua hàng

 

Quản lý toàn bộ hoạt động mua hàng từ tiếp nhận yêu cầu mua hàng tới ghi nhận hóa đơn và yêu cầu thanh toán.
Thiết lập tương tác giữa bộ phận mua hàng và nhà cung cấp một cách chủ động, thông tin tương tác được quản lý tập trung.

 

Với khả năng quản trị trực quan các chỉ số, sẽ giúp lãnh đạo các cấp theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu quả của kế hoạch, từ đó có tầm nhìn toàn diện trong toàn công ty về kết quả thực hiện so với kế hoạch, đánh giá hiệu quả và thay đổi kế hoạch linh hoạt, đảm bảo sự thích ứng nhanh chóng với biến đổi thị trường.

 

Quản trị tổng thể doanh nghiệp với giải pháp tiên tiến hàng đầu thế giới, giúp doanh nghiệp quản lý các hoạt động kinh doanh, tài chính, nhân sự, sản xuất và cung ứng một cách hiệu quả, cải thiện hiệu suất hoạt động và năng suất làm việc của tất cả phòng ban, bộ phận.

 

Quản trị tổng thể doanh nghiệp vận hành trên nền tảng điện toán đám mây (ERP True Cloud), sử dụng bởi 36.000+ doanh nghiệp toàn cầu.

 

Lập kế hoạch tổng thể hoạt động của doanh nghiệp dựa nên tri thức quản trị và nền tảng công nghệ được phát triển bởi hãng SAP. Hệ thống phân tích, dự đoán và định hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giúp lãnh đạo các cấp theo dõi tiến độ, đánh giá hiệu quả và thay đổi kế hoạch linh hoạt, đảm bảo sự thích ứng nhanh chóng với biến đổi thị trường.

 

Thu thập nguồn dữ liệu trong quá trình vận hành các nghiệp vụ quản lý hành hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm và BTP tại các công đoạn trong nhà máy, tại các bộ phận kho của doanh nghiệp

 

Cung cấp các báo cáo quản trị thông minh, đo lường, đánh giá các khía cạnh chiến lược, vận hành và tài chính của doanh nghiệp, xác định các cải tiến và điều chỉnh để tôi ưu hóa vận hành.

 

Kiểm soát, điều phối và quản lý hoạt động sản xuất, phát hiện các điểm tắc nghẽn, thúc đẩy sản xuất để gia tăng sản lượng, kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất.

 

Vận hành độc lập khi doanh nghiệp có hoặc không có hệ thống ERP và có thể áp dụng trong giai đoạn chuẩn hóa danh mục trước khi vận hành chính thức hệ thống ERP.

Giải pháp check duplicate giúp danh nghiệp rà soát và làm sạch danh mục trong quá trình chuẩn hóa và chuyển đổi hệ thống.

Lấy khách hàng của doanh nghiệp làm trọng tâm, xây dựng hành trình trải nghiệm của khách hàng trước/trong/sau khi mua hàng

 

Quản lý toàn bộ hoạt động mua hàng từ tiếp nhận yêu cầu mua hàng tới ghi nhận hóa đơn và yêu cầu thanh toán.
Thiết lập tương tác giữa bộ phận mua hàng và nhà cung cấp một cách chủ động, thông tin tương tác được quản lý tập trung.

 

Với khả năng quản trị trực quan các chỉ số, sẽ giúp lãnh đạo các cấp theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu quả của kế hoạch, từ đó có tầm nhìn toàn diện trong toàn công ty về kết quả thực hiện so với kế hoạch, đánh giá hiệu quả và thay đổi kế hoạch linh hoạt, đảm bảo sự thích ứng nhanh chóng với biến đổi thị trường.

 

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tính khoa học của giải pháp SAP, đánh giá cao cách tiếp cận vấn đề và đào tạo của Citek. Hệ thống SAP hiện tại không chỉ hỗ trợ vấn đề sản xuất và quản trị công ty mà còn là nền tảng vững chắc để trong tương lai, NaMilux có thể cập nhật và cạnh tranh với xu hướng chung của thế giới – đó là chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Tổng Giám đốc NaMilux