Vì sao doanh nghiệp cần Đánh giá và Cải tiến vận hành hệ thống ERP

 • Các doanh nghiệp phát triển và thành công hàng năm có mục tiêu và nguồn lực cho cải tiến hoạt động của các bộ phận, toàn công ty bao gồm quy trình, phương pháp làm việc,... và đề xuất ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu suất vận hành. Chuyển từ Information Technology sang Operational Technology. Cải tiến và đổi mới là động lực giúp doanh nghiệp phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, cung cấp sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng tốt hơn, hiệu quả hơn, từ đó giúp tăng trải nghiệm khách hàng và số lượng khách hàng trung thành
 • Sau khoảng thời gian 3 đến 5 năm vận hành hệ thống ERP, doanh nghiệp cần rà soát và cải tiến tổng thể để phù hợp với thực tế phát triển mới, phù hợp với những đòi hỏi từ khách hàng và từ nhu cầu thay đổi của thị trường. Giai đoạn này năng lực nhân sự, quy mô, những nhu cầu và đòi hỏi của thị trường đã thay đổi so với thời điểm xây dựng hệ thống.
 • Cải tiến và đổi mới là động lực giúp doanh nghiệp phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, cung cấp sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng tốt hơn, hiệu quả hơn, từ đó giúp tăng trải nghiệm khách hàng và số lượng khách hàng trung thành.
 • Hệ thống vận hành chậm, báo cáo truy xuất chậm làm ảnh hưởng đến hiệu suất và trải nghiệm nhân viên. 

Thời điểm/dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp nên Đánh giá và Cải tiến hệ thống ERP?

 • Sau khoảng thời gian 3 đến 5 năm vận hành hệ thống ERP, doanh nghiệp cần rà soát và cải tiến tổng thể để phù hợp với thực tế phát triển mới, phù hợp với những đòi hỏi từ khách hàng và từ nhu cầu thay đổi của thị trường. Giai đoạn này năng lực nhân sự, quy mô, những nhu cầu và đòi hỏi của thị trường đã thay đổi so với thời điểm xây dựng hệ thống. 
 • Hệ thống vận hành chậm, báo cáo truy xuất chậm làm ảnh hưởng đến hiệu suất và trải nghiệm nhân viên.
 • Hệ thống hiện tại cản trở vận hành, phát triển, làm chậm các hoạt động kinh doanh, ảnh hưởng đến việc cung cấp trải nghiệm cho khách hàng.
 • Quy mô doanh nghiệp thay đổi và quy trình vận hành hiện nay không còn phù hợp, không hiệu quả.
 
Thời điểm/dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp nên Đánh giá và Cải tiến hệ thống ERP?
icon

Điểm mạnh của Citek trong Đánh giá và Cải tiến vận hành hệ thống ERP

 • Đội ngũ tư vấn nhiều kinh nghiệm với năng lực tư vấn và quản trị vượt trội, am hiểu giải pháp đặc thù theo ngành, nghiệp vụ, giải pháp của hệ thống ERP và yêu cầu của khách hàng, đã thực hiện 800+ dự án chuyển đổi số thành công.
 • Có phương pháp luận thực tiễn đánh giá và cải tiến hệ thống (CS-COPIS: Phương pháp khảo sát và nhận diện quy trình nghiệp vụ cần cải tiến, CS-MoSCoW - Phương pháp đánh giá cho từng vấn đề).
 • Hiểu biết sâu sắc năng lực, đặc thù doanh nghiệp Việt Nam, nắm rõ quy trình vận hành Best Practices, từ đó Citek tư vấn bộ giải pháp toàn diện trong quản trị - vận hành phù hợp với từng doanh nghiệp.
Điểm mạnh của Citek trong Đánh giá và Cải tiến vận hành hệ thống ERP

Giá trị mang lại cho doanh nghiệp khi chọn dịch vụ Đánh giá và Cải tiến vận hành hệ thống ERP

 • Tư vấn cấu trúc tổng thể quản trị doanh nghiệp tiên tiến dựa trên ứng dụng công nghệ - phù hợp với xu hướng mới - yêu cầu mới.
 • Tư vấn chiến lược phân tích dữ liệu mới New Data Strategy.
 • Tư vấn chuẩn hoá quy trình dựa trên Best Practises và cải tiến phù hợp với đặc thù từng doanh nghiệp về quy mô, nhân sự, yêu cầu từ khách hàng và thị trường.
 • Đào tạo nguồn lực vận hành và chuyển giao hệ thống.
 • Hỗ trợ vận hành hệ thống trong bảo hành và bảo trì.
 • Chiến lược đồng hành và đưa công nghệ ứng dụng hiệu quả tại doanh nghiệp.
 

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tính khoa học của giải pháp SAP, đánh giá cao cách tiếp cận vấn đề và đào tạo của Citek. Hệ thống SAP hiện tại không chỉ hỗ trợ vấn đề sản xuất và quản trị công ty mà còn là nền tảng vững chắc để trong tương lai, NaMilux có thể cập nhật và cạnh tranh với xu hướng chung của thế giới – đó là chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Tổng Giám đốc NaMilux