Ngành Hóa chất & Sơn

Ngành công nghiệp hóa chất đang tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức lớn hơn trong thời đại kỹ thuật số.

Tính bền vững và đổi mới sáng tạo đang là ưu tiên hàng đầu của các nhà điều hành khi hoạch định về chiến lược tương lai.

Các tổ chức phải nắm bắt lấy công nghệ nhằm có thể đưa ra quyết định thông minh và sẵn sàng quản lý thay đổi trong quá trình mua bán, sáp nhập và thoái vốn. Bằng cách tập trung vào trải nghiệm khách hàng, các công ty trong ngành hóa chất có thể gia tăng dấu ấn công nghệ và tận dụng các giải pháp của SAP để làm đòn bẫy tốt nhất cho sự tăng trưởng lợi nhuận. Các công ty hóa chất đang có những bước tiến để ngày càng hiểu biết về công nghệ và tiếp tục thúc đẩy giá trị từ các khoản đầu tư hiện tại trong bối cảnh công nghệ hiện có.

Best Practice – thực tiễn tốt nhất cho ngành hóa chất giúp giải quyết toàn diện các vấn đề quan trọng nhất trong ngành: cách tận dụng các công cụ phân tích, dữ liệu và báo cáo, lộ trình ứng dụng S/4HANA, hợp lý hóa chuỗi cung ứng và hậu cần thông qua công nghệ kỹ thuật số; và thay đổi cách thức quản lý.

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong ngành đang đối mặt với thử thách tăng trưởng lợi nhuận trong khi phải tiếp tục đáp ứng các mong đợi của khách hàng ngày càng gia tăng.

Liên hệ với chúng tôi để tăng trưởng ROI và phát triển doanh nghiệp bằng cách tìm hiểu các thực tiễn tốt nhất (best practice) cho chuyển đổi kỹ thuật số.

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Gửi nhận xét
Bình luận
Đánh giá
Gửi bình luận

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Gửi nhận xét
Bình luận
Đánh giá
Gửi bình luận

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tính khoa học của giải pháp SAP, đánh giá cao cách tiếp cận vấn đề và đào tạo của Citek. Hệ thống SAP hiện tại không chỉ hỗ trợ vấn đề sản xuất và quản trị công ty mà còn là nền tảng vững chắc để trong tương lai, NaMilux có thể cập nhật và cạnh tranh với xu hướng chung của thế giới – đó là chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Tổng Giám đốc NaMilux