Bài toán ngành Thuỷ hải sản

Quản trị thu mua nguyên liệu, bao bì, hóa chất, phụ gia: với thuỷ hải sản, việc thu mua nguyên liệu tôm, cá, mực, sò … diễn ra rất phức tạp và có nhiều hình thức thu mua khác nhau như: mua nhập khẩu, mua thông qua đại lý vận chuyển, thu mua tại nhà máy, qua cân điện tử với nhiều chất lượng nguyên liệu khác nhau như tỉ lệ phụ trội, phân loại/nhóm nguyên liệu khi mua. Với bao bì riêng thì phải mua theo hợp đồng, khách hàng, bao bì chung thì mua chung cho tất cả đơn hàng như hoá chất, phụ gia, bao bì trong kiện.

Hơn nữa, giá thu mua nguyên liệu được thay đổi liên tục theo size cỡ, theo nhu cầu riêng của khách đặt hàng nên tính linh hoạt trong thu mua và thanh toán là rất cao.

Quản trị kinh doanh & bán hàng: hầu hết là sản xuất và bán hàng theo hợp đồng (Make to Order) nên việc quản trị xuyên suốt tất cả các thông tin liên quan đến hợp đồng là yêu cầu bắt buộc từ mua bao bì, tồn kho, tiến độ. Hơn nữa, để có sự nhịp nhàng, thông tin xuyên suốt và đúng đắn thì toàn bộ thông tin từ yêu cầu của khách hàng qua bộ phận kinh doanh và đi về các bộ phận khác phải tuyệt đối được kiểm soát chặt chẽ và không được sai lệch trong quá trình tương tác trong nội bộ.
Việc quản trị bán hàng của bộ phận kinh doanh gặp rất nhiều thách thức từ việc ước tính giá bán, ghi nhận thông tin từ nhu cầu chi tiết của khách hàng thường hay thay đổi, kiểm soát tồn kho thành phẩm theo hợp đồng, tồn kho nguyên liệu đóng tạm, chủ động đóng công, thủ tục hải quan đồng bộ với tiến độ sản xuất, đẩy hàng bị rớt lại cho đơn hàng sau … ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh cũng như năng lực cạnh tranh trên thị trường

Quản trị kho lạnh, kho bao bì theo chuẩn Warehouse: Để đảm bảo hàng hoá đạt chất lượng và hiệu quả trong kinh doanh, công việc quản trị kho hiệu quả là một yêu cầu bắt buộc trong ngành Thuỷ sản.
Với kho lạnh, từ kho ở xưởng đến kho độc lập hoặc từ các kho thuê, doanh nghiệp cần phải quản lý chặt, đặc biệt phải kiểm soát chi tiết hàng bánh lẻ (không đủ kiện), hàng đóng tạm do nguyên liệu thừa size, hàng thành phẩm chưa giao theo hợp đồng, hàng rớt lại theo hợp đồng do sản xuất dư hoặc do đóng công, tờ khai khác với thực tế và chắc chắn rằng việc quản lý thời gian lưu kho theo từng lô là phải sẵn có.
Hơn nữa, môi trường trong kho lạnh rất khắc nghiệt trong công tác quản lý và kiểm soát, nhập xuất cũng như hạn chế về sóng điện thoại, internet dẫn đến việc ứng dụng công nghệ thông tin là một thách thức.
Với kho bao bì, việc kiểm soát tồn kho bao bì theo khách hàng, chi tiết từng vị trí, nhập xuất hay cấp phát bao bì cho xưởng được kiểm soát đúng và kịp thời sẽ là ưu tiên trong ngành.
Yêu cầu cấp bách đưa các thiết bị và giải pháp tự động thông minh vào quản lý.

Quản trị sản xuất – chất lượng: Hầu hết trong doanh nghiệp thuỷ sản, việc kiểm soát và quản trị trong quá trình sản xuất tại xưởng là một thách thức cực kỳ lớn, đặc biệt hơn là việc xác định rõ chỗ nào cần quản lý, chỗ nào có thể quản lý khả thi, kho tạm tại xưởng, hàng bánh lẻ chưa đủ kiện, kho nhận bao bì từ xưởng và chuẩn bị các thủ tục cho công đoạn đóng gói, … Vì vậy, việc cân đối nhu cầu trong quản trị và kiểm soát với tính khả thi trong vận hành thực tế là một bài toán mà Citek đã có những lời giải cụ thể dựa trên bộ giải pháp SAP. Nhu cầu cần giải pháp tích hợp tự động hóa trong nhà máy chế biến thủy hải sản.

Quản trị giá thành, chi phí, lợi nhuận: Để có chiến lược tốt với thị trường, dòng sản phẩm (truyền thống, giá trị gia tăng), phân cấp nhóm sản phẩm, khách hàng cũng như quản trị đúng hiệu quả đến từng hợp đồng, khách hàng, nhân viên kinh doanh thì công tác quản trị giá thành, chi phí và lợi nhuận là yêu cầu cao từ ban lãnh đạo doanh nghiệp.
Với nhu cầu này, việc xây dựng một bộ định mức phù hợp và duy nhất được ứng dụng tại các bộ phận trong doanh nghiệp như tài chính, kinh doanh, sản xuất, …. Đây cũng là một thách thức nhưng cũng là cơ hội và động lực để doanh nghiệp chuẩn hoá lại mình phù hợp cho chiến lược ứng dụng một bộ giải pháp tổng thể trong toàn công ty.

Các yêu cầu khác về tuân thủ quy định kế toán tài chính, thuế, pháp luật theo ngành nghề. Các yêu cầu về phân tích quản trị nâng cao, quản trị khách hàng.

Liên hệ với chúng tôi để tăng trưởng ROI và phát triển doanh nghiệp bằng cách tìm hiểu các thực tiễn tốt nhất (best practice) cho chuyển đổi kỹ thuật số.

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Gửi nhận xét
Bình luận
Đánh giá
Gửi bình luận

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Gửi nhận xét
Bình luận
Đánh giá
Gửi bình luận

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tính khoa học của giải pháp SAP, đánh giá cao cách tiếp cận vấn đề và đào tạo của Citek. Hệ thống SAP hiện tại không chỉ hỗ trợ vấn đề sản xuất và quản trị công ty mà còn là nền tảng vững chắc để trong tương lai, NaMilux có thể cập nhật và cạnh tranh với xu hướng chung của thế giới – đó là chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Tổng Giám đốc NaMilux