Điểm mạnh của Citek trong Tư vấn và Triển khai BI

 • Đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm với năng lực tư vấn và quản trị vượt trội, am hiểu giải pháp đặc thù theo ngành, hiểu rõ nghiệp vụ và yêu cầu quản trị của khách hàng.
 • Có phương pháp luận thực tiễn và áp dụng triển khai thành công cho nhiều doanh nghiệp CS Vision: Chuẩn mực của thế giới, đúc kết trải nghiệm thành công, cải tiến phù hợp với từng ngành nghề, quy mô Doanh nghiệp.
 • Hiểu biết sâu sắc về năng lực, đặc thù doanh nghiệp Việt Nam, nắm rõ quy trình và hiểu biết đặc thù nhu cầu quản trị, từ đó Citek tư vấn bộ giải pháp và chỉ tiêu quản trị phù hợp với từng doanh nghiệp.
 • Đồng hành cùng doanh nghiệp trong công tác vận hành hệ thống và cải tiến, thay đổi các nhu cầu quản trị trong tương lai.

Giá trị mang lại cho doanh nghiệp khi chọn dịch vụ Tư vấn và Triển khai BI của Citek

 • Tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung và phân tích dữ liệu Data Warehouse & Data Analytics.
 • Tư vấn chuẩn hoá bộ chỉ tiêu quản trị theo bộ chỉ tiêu chuẩn được đúc kết từ kinh nghiệm của Citek và cải tiến phù hợp với ngành, quy mô doanh nghiệp.
 • Đào tạo nguồn lực vận hành và chuyển giao hệ thống.
 • Hỗ trợ vận hành hệ thống trong bảo hành và bảo trì.
 • Chiến lược đồng hành và đưa công nghệ ứng dụng hiệu quả tại doanh nghiệp.
 
Giá trị mang lại cho doanh nghiệp khi chọn dịch vụ Tư vấn và Triển khai BI của Citek
icon

Lợi ích của doanh nghiệp khi lựa chọn dịch vụ Tư vấn và Triển khai BI - Business Intelligence từ Citek

 • Doanh nghiệp có bức tranh tổng thể các Dashboard và KPI vận hành của toàn công ty, các bộ phận, cũng như đến từng Strategy Business Unit kịp thời với dữ liệu chính xác và minh bạch.
 • Xây dựng, chuẩn hóa các bộ chỉ tiêu quản trị, vận hành của doanh nghiệp dựa trên bộ chỉ tiêu chuẩn Citek và tư vấn cải tiến phù hợp với quy mô, ngành nghề vận hành của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có thể điều chỉnh quy trình vận hành để hướng tới mục tiêu quản trị.
 • Bộ chỉ tiêu quản trị được xây dựng có tính hệ thống, kế thừa giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng mở rộng, thay đổi trong tương lai. 
 • Tư vấn và xây dựng giải pháp BI dựa trên các nền tảng công nghệ mới nhất và phù hợp nhất với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp áp dụng và vận hành hiệu quả.
 • Đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình ứng dụng và vận hành giải pháp, hỗ trợ doanh nghiệp điều chỉnh và bổ sung các giải pháp mới khi doanh nghiệp có nhu cầu.
 • Triển khai BI mang lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp, giúp tối ưu hóa quyết định kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo ra sự cạnh tranh bền vững trên thị trường. Sự kết hợp giữa phân tích dữ liệu và chiến lược tiếp thị sẽ giúp doanh nghiệp tiến xa hơn trong hành trình phát triển.

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tính khoa học của giải pháp SAP, đánh giá cao cách tiếp cận vấn đề và đào tạo của Citek. Hệ thống SAP hiện tại không chỉ hỗ trợ vấn đề sản xuất và quản trị công ty mà còn là nền tảng vững chắc để trong tương lai, NaMilux có thể cập nhật và cạnh tranh với xu hướng chung của thế giới – đó là chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Tổng Giám đốc NaMilux