Ngành Nông Nghiệp

Một số vấn đề phổ biến nhất mà ngành Nông nghiệp phải đối mặt gồm:

  • Quản lý vùng nguyên liệu
  • Quản lý truy xuất nguồn gốc.
  • Quản lý quá trình nuôi trồng: tăng trưởng, dự báo, thu hoạch.
  • Quản lý sản xuất theo MTO, MTS.
  • Khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo 2 chiều (top down & bottom up).
  • Quản lý chặt chẽ và đảm bảo tính bảo mật trong công tác R&D – Quản lý chất lượng chặt chẽ trong toàn bộ các quy trình, toàn bộ vòng đời sản phẩm.
  • Quản lý chi phí và giá thành sản phẩm chặt chẽ.
  • Lựa chọn mô hình cấu trúc tổ chức phù hợp.

Để thành công trong chuyển đổi số tổng thể quản trị, các doanh nghiệp ngành Nông nghiệp cần lựa chọn đối tác tư vấn triển khai có trải nghiệm thành công được khẳng định trong ngành cùng năng lực thực thi vượt trội, tư vấn doanh nghiệp theo phương pháp luận và lộ trình phù hợp với đặc thù nguồn lực và đặc thù ngành.

Với kinh nghiệm thực tiễn triển khai thành công các dự án ERP SAP, SAP Analytics Cloud, BI - Business Inteligence, Data Warehouse, Barcode /QR Code, Quản trị bảo trì máy móc thiết bị,...... cho các doanh nghiệp tiêu biểu ngành Nông nghiệp: Tập đoàn Lộc Trời, Gạo A An, Thủy sản Minh Phú, Thủy sản Hải Nam, Thủy sản Hoàng Long,….Citek sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp ngành Nông nghiệp nâng cao năng lực quản trị và vận hành, vững vàng chuyển đổi số thành công và hướng tới phát triển bền vững. 

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Gửi nhận xét
Bình luận
Đánh giá
Gửi bình luận

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Gửi nhận xét
Bình luận
Đánh giá
Gửi bình luận

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tính khoa học của giải pháp SAP, đánh giá cao cách tiếp cận vấn đề và đào tạo của Citek. Hệ thống SAP hiện tại không chỉ hỗ trợ vấn đề sản xuất và quản trị công ty mà còn là nền tảng vững chắc để trong tương lai, NaMilux có thể cập nhật và cạnh tranh với xu hướng chung của thế giới – đó là chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Tổng Giám đốc NaMilux