Overview giải pháp Citek Master Data Management

Citek Master Data Management cung cấp nền tảng quản trị danh mục master data tập trung với phương pháp xây dựng, tổ chức danh mục theo các chuẩn: UNSPSC, GS1, ELCASS…

Giải pháp Citek Master Data Management được vận hành độc lập khi doanh nghiệp có hoặc không có hệ thống ERP và có thể áp dụng trong giai đoạn chuẩn hóa danh mục trước khi vận hành chính thức hệ thống ERP. Giải pháp Check Duplicate giúp danh nghiệp rà soát và làm sạch danh mục trong quá trình chuẩn hóa và chuyển đổi hệ thống.

Citek Master Data Management cho phép tìm kiếm danh mục với nhiều phương thức (từ đồng nghĩa, nhiều ngôn ngữ, ...) và đề xuất danh mục có thể lệ gần tương đương giúp các bộ phận hạn chế tạo trùng lắp mã sản phẩm

Hệ thống hỗ trợ nhiều phương thức tạo và cập nhật danh mục hàng loạt giúp các bộ phận tiết kiệm thời gian và dẽ dàng trong vận hành.

Với giải pháp Workflow và Notification giúp tăng tương tác giữa các bộ phận trong quá trình xử lý danh mục.

Lợi ích của giải pháp Master Data Management

Chuẩn hóa cấu trúc, chiến lược dữ liệu nhằm đáp ứng nhu cầu phân tích và quản trị tổng thể của doanh nghiệp

Chuẩn hóa cấu trúc, chiến lược dữ liệu nhằm đáp ứng nhu cầu phân tích và quản trị tổng thể của doanh nghiệp

Dữ liệu tập trung và được tích hợp với các hệ thống để đảm bảo tính đồng nhất các chiều phân tích và quản trị

Dữ liệu tập trung và được tích hợp với các hệ thống để đảm bảo tính đồng nhất các chiều phân tích và quản trị

Chuẩn hóa dữ liệu nhằm đáp ứng nhu cầu lập kế hoạch theo các chiều phân tích

Chuẩn hóa dữ liệu nhằm đáp ứng nhu cầu lập kế hoạch theo các chiều phân tích

Dữ liệu được tổ chức và phân quyền đáp ưng nhu cầu liên bộ phận

Dữ liệu được tổ chức và phân quyền đáp ưng nhu cầu liên bộ phận

Tương tác theo workflow & Collaboration

Tương tác theo workflow & Collaboration

Tìm kiếm và truy xuất dễ dàng, nhanh chóng (Elastic Search)

Tìm kiếm và truy xuất dễ dàng, nhanh chóng (Elastic Search)

Các tính năng của giải pháp Master Data Management

Phương pháp chuẩn hóa

Phương pháp chuẩn hóa

Được xây dựng theo các phương pháp tổ chức và chuẩn hóa danh mục để đáp ứng các yêu cầu quản trị và vận hành: UNSPSC, GS1, ELCASS…
Phạm vi ứng dụng

Phạm vi ứng dụng

Citek Master Data Management được triển khai khi doanh nghiệp đã có hệ thống ERP hoặc chưa có hệ thống ERP hoặc đang giai đoạn triển khai ERP

Citek Master Data Management ứng dụng cho nhiều loại danh mục Master Data khác nhau:
+ Material/ danh mục vật tư, sản phẩm
+ Customer/ Vendor

Hệ thống hỗ trợ nhiều phương thức tạo danh mục trên hệ thống và cập nhât/ mở rộng thông tin một cách nhanh chóng và dễ dàng
Quy trình tương tác

Quy trình tương tác

Flexible Workflow cho phép thiết lập luồng phê duyệt khác nhau theo bộ tổ hợp các điều kiện
Notification giúp các Bộ phận liên quan nhận được thông báo trong quá trình xử lý danh mục dữ liệu.
Valiation Rule: thiết lập các quy tắc khai báo, ràng buộc dữ liệu
Default Value Rule: thiết lập dữ liệu mặc định dựa trên bộ kết hợp các điều kiện dữ liệu
Tìm kiếm & quy trình

Tìm kiếm & quy trình

Elastic Search giúp tìm kiếm (từ đồng nghĩa, ngôn ngữ) và đề xuất, cảnh báo dữ liệu master data khi tìm kiếm, tạo mới và phê duyệt.
Giải pháp Check Duplicate hỗ trợ người dùng kiểm tra dữ liệu trùng lắp trong quá trình chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu.
Integration/ Tích hợp

Integration/ Tích hợp

Citek Master Data Management đã tích hợp với nhiều ứng dụng khác nhau: SAP, Oracle Netsuite, DMS, CRM, …
Authorization/ Phân quyền

Authorization/ Phân quyền

Authorization/ Phân quyền theo nhiều phạm vi khác nhau giúp nhằm xác định vai trò, trách nhiệm của các BP liên quan trong quá trình xử lý danh mục: 
Danh mục master data
Vũng dữ liệu/ tab thông tin trên các đanh mục
Hành động: tạo mới, cập nhật, xem

Tại sao nên chọn Citek Master Data Management cho doanh nghiệp của bạn?

Tối ưu chi phí vận hành

Citek Master Data Management được xây dựng trên nền tảng Cloud độc lập giúp tối ưu chi phí trong quá trình vận hành

Vận hành độc lập

Giải pháp Citek Master Data Management được vận hành độc lập khi doanh nghiệp có hoặc không có hệ thống ERP và có thể áp dụng trong giai đoạn chuẩn hóa danh mục trước khi vận hành chính thức hệ thống ERP

Dễ dàng sử dụng

Hệ thống hỗ trợ nhiều phương thức giúp người tạo tạo mới & cập nhật danh mục một cách nhanh chóng

Dễ dàng tìm kiếm

Cho phép tìm kiếm danh mục dữ liệu dễ dàng và nhanh chóng với nhiều phương thức

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Gửi nhận xét
Bình luận
Đánh giá
Gửi bình luận

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tính khoa học của giải pháp SAP, đánh giá cao cách tiếp cận vấn đề và đào tạo của Citek. Hệ thống SAP hiện tại không chỉ hỗ trợ vấn đề sản xuất và quản trị công ty mà còn là nền tảng vững chắc để trong tương lai, NaMilux có thể cập nhật và cạnh tranh với xu hướng chung của thế giới – đó là chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Tổng Giám đốc NaMilux