NaMilux và Citek công bố vận hành thành công hệ thống SAP S/4HANA Cloud

Ngày 29/11/2023, NaMilux (Công ty Cổ phần Thiết bị Nhà Bếp Vi Na) và Citek đã chính thức công bố vận hành thành công hệ thống quản trị SAP S/4HANA Cloud, đánh dấu thành công trong công tác chuyển đổi số doanh nghiệp của NaMilux.

19/11/2023

Digiworld chuyển đổi số tổng thể sau 13 năm áp dụng SAP ERP

Vừa qua, công ty cổ phần Thế Giới Số (HOSE: DGW) và công ty cổ phần Công nghệ Citek đã chính thức ký kết và khởi động dự án chuyển đổi số tổng thể quản trị với giải pháp SAP S/4HANA Private Cloud và áp dụng theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS.

28/07/2023

BW và Citek công bố vận hành thành công hệ thống ERP Cloud Oracle Netsuite

Vừa qua, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp BW và Công ty Cổ phần Công nghệ Citek đã công bố và ký kết vận hành thành công hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp ERP Cloud Oracle NetSuite với multi-book VAS và IFRS.

19/07/2023

Tin tức Tuyển dụng

SAP ABAP DEVELOPER

Thời hạn: 29/02/2024

SENIOR SAP BASIS CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP DELIVERY HEAD/MANAGER

Thời hạn: 29/02/2024

Citek đã tư vấn và triển khai thành công hệ thống ERP Cloud Oracle Netsuite, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của công ty chúng tôi. Đây không chỉ là một công cụ hỗ trợ hiệu quả mà còn là chìa khóa quan trọng giúp MOG thực hiện mục tiêu trở thành công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Ông Trần Anh Dũng

Ông Trần Anh Dũng

Chủ tịch MOG