BaF hợp tác Citek chuyển đổi số tổng thể quản trị với SAP S/4HANA Cloud & IFRS

Ngày 11/03/2024, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam (HOSE: BAF) và Công ty Cổ phần Công nghệ Citek đã chính thức ký kết hợp tác, khởi động dự án Chuyển đổi số quản trị tổng thể doanh nghiệp với giải pháp SAP S/4HANA Cloud và áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS.
 

11/03/2024

NaMilux và Citek công bố vận hành thành công hệ thống SAP S/4HANA Cloud

Ngày 29/11/2023, NaMilux (Công ty Cổ phần Thiết bị Nhà Bếp Vi Na) và Citek đã chính thức công bố vận hành thành công hệ thống quản trị SAP S/4HANA Cloud, đánh dấu thành công trong công tác chuyển đổi số doanh nghiệp của NaMilux.

19/11/2023

Tin tức Tuyển dụng

BUSINESS INTELLIGENCE CONSULTANT

Thời hạn: 30/04/2024

SAP CONSULTANT

Thời hạn: 30/04/2024

SAP SUPPORT

Thời hạn: 31/05/2024

SAP ABAP DEVELOPER

Thời hạn: 30/04/2024

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tính khoa học của giải pháp SAP, đánh giá cao cách tiếp cận vấn đề và đào tạo của Citek. Hệ thống SAP hiện tại không chỉ hỗ trợ vấn đề sản xuất và quản trị công ty mà đây còn là nền tảng vững chắc để trong tương lai, NaMilux có thể cập nhật và cạnh tranh với xu hướng chung của thế giới– đó là chuyển đổi số.
 

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Tổng Giám đốc NaMilux