Phương pháp chuẩn hóa

Được xây dựng theo các phương pháp tổ chức và chuẩn hóa danh mục để đáp ứng các yêu cầu quản trị và vận hành: UNSPSC, GS1, ELCASS…

13/09/2023

Phạm vi ứng dụng

Citek Master Data Management được triển khai khi doanh nghiệp đã có hệ thống ERP hoặc chưa có hệ thống ERP hoặc đang giai đoạn triển khai ERP

Citek Master Data Management ứng dụng cho nhiều loại danh mục Master Data khác nhau:
+ Material/ danh mục vật tư, sản phẩm
+ Customer/ Vendor

Hệ thống hỗ trợ nhiều phương thức tạo danh mục trên hệ thống và cập nhât/ mở rộng thông tin một cách nhanh chóng và dễ dàng

13/09/2023

Quy trình tương tác

Flexible Workflow cho phép thiết lập luồng phê duyệt khác nhau theo bộ tổ hợp các điều kiện
Notification giúp các Bộ phận liên quan nhận được thông báo trong quá trình xử lý danh mục dữ liệu.
Valiation Rule: thiết lập các quy tắc khai báo, ràng buộc dữ liệu
Default Value Rule: thiết lập dữ liệu mặc định dựa trên bộ kết hợp các điều kiện dữ liệu

13/09/2023

Tìm kiếm & quy trình

Elastic Search giúp tìm kiếm (từ đồng nghĩa, ngôn ngữ) và đề xuất, cảnh báo dữ liệu master data khi tìm kiếm, tạo mới và phê duyệt.
Giải pháp Check Duplicate hỗ trợ người dùng kiểm tra dữ liệu trùng lắp trong quá trình chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu.

13/09/2023

Bạn quan tâm chủ đề gì?

Tin tức Tuyển dụng

BUSINESS INTELLIGENCE CONSULTANT

Thời hạn: 30/04/2024

SAP CONSULTANT

Thời hạn: 30/04/2024

SAP SUPPORT

Thời hạn: 31/05/2024

SAP ABAP DEVELOPER

Thời hạn: 30/04/2024

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tính khoa học của giải pháp SAP, đánh giá cao cách tiếp cận vấn đề và đào tạo của Citek. Hệ thống SAP hiện tại không chỉ hỗ trợ vấn đề sản xuất và quản trị công ty mà đây còn là nền tảng vững chắc để trong tương lai, NaMilux có thể cập nhật và cạnh tranh với xu hướng chung của thế giới– đó là chuyển đổi số.
 

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Tổng Giám đốc NaMilux