Phương pháp chuẩn hóa

Được xây dựng theo các phương pháp tổ chức và chuẩn hóa danh mục để đáp ứng các yêu cầu quản trị và vận hành: UNSPSC, GS1, ELCASS…

13/09/2023

Phạm vi ứng dụng

Citek Master Data Management được triển khai khi doanh nghiệp đã có hệ thống ERP hoặc chưa có hệ thống ERP hoặc đang giai đoạn triển khai ERP

Citek Master Data Management ứng dụng cho nhiều loại danh mục Master Data khác nhau:
+ Material/ danh mục vật tư, sản phẩm
+ Customer/ Vendor

Hệ thống hỗ trợ nhiều phương thức tạo danh mục trên hệ thống và cập nhât/ mở rộng thông tin một cách nhanh chóng và dễ dàng

13/09/2023

Quy trình tương tác

Flexible Workflow cho phép thiết lập luồng phê duyệt khác nhau theo bộ tổ hợp các điều kiện
Notification giúp các Bộ phận liên quan nhận được thông báo trong quá trình xử lý danh mục dữ liệu.
Valiation Rule: thiết lập các quy tắc khai báo, ràng buộc dữ liệu
Default Value Rule: thiết lập dữ liệu mặc định dựa trên bộ kết hợp các điều kiện dữ liệu

13/09/2023

Tìm kiếm & quy trình

Elastic Search giúp tìm kiếm (từ đồng nghĩa, ngôn ngữ) và đề xuất, cảnh báo dữ liệu master data khi tìm kiếm, tạo mới và phê duyệt.
Giải pháp Check Duplicate hỗ trợ người dùng kiểm tra dữ liệu trùng lắp trong quá trình chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu.

13/09/2023

Bạn quan tâm chủ đề gì?

Tin tức Tuyển dụng

SAP ABAP DEVELOPER

Thời hạn: 29/02/2024

SENIOR SAP BASIS CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP DELIVERY HEAD/MANAGER

Thời hạn: 29/02/2024

Citek đã tư vấn và triển khai thành công hệ thống ERP Cloud Oracle Netsuite, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của công ty chúng tôi. Đây không chỉ là một công cụ hỗ trợ hiệu quả mà còn là chìa khóa quan trọng giúp MOG thực hiện mục tiêu trở thành công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Ông Trần Anh Dũng

Ông Trần Anh Dũng

Chủ tịch MOG