Authorization/ Phân quyền

Authorization/ Phân quyền theo nhiều phạm vi khác nhau giúp nhằm xác định vai trò, trách nhiệm của các BP liên quan trong quá trình xử lý danh mục: 
Danh mục master data
Vũng dữ liệu/ tab thông tin trên các đanh mục
Hành động: tạo mới, cập nhật, xem

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Gửi nhận xét
Bình luận
Đánh giá
Gửi bình luận

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tính khoa học của giải pháp SAP, đánh giá cao cách tiếp cận vấn đề và đào tạo của Citek. Hệ thống SAP hiện tại không chỉ hỗ trợ vấn đề sản xuất và quản trị công ty mà đây còn là nền tảng vững chắc để trong tương lai, NaMilux có thể cập nhật và cạnh tranh với xu hướng chung của thế giới– đó là chuyển đổi số.
 

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Tổng Giám đốc NaMilux