Quy trình tương tác

Flexible Workflow cho phép thiết lập luồng phê duyệt khác nhau theo bộ tổ hợp các điều kiện
Notification giúp các Bộ phận liên quan nhận được thông báo trong quá trình xử lý danh mục dữ liệu.
Valiation Rule: thiết lập các quy tắc khai báo, ràng buộc dữ liệu
Default Value Rule: thiết lập dữ liệu mặc định dựa trên bộ kết hợp các điều kiện dữ liệu

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Gửi nhận xét
Bình luận
Đánh giá
Gửi bình luận

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tính khoa học của giải pháp SAP, đánh giá cao cách tiếp cận vấn đề và đào tạo của Citek. Hệ thống SAP hiện tại không chỉ hỗ trợ vấn đề sản xuất và quản trị công ty mà đây còn là nền tảng vững chắc để trong tương lai, NaMilux có thể cập nhật và cạnh tranh với xu hướng chung của thế giới– đó là chuyển đổi số.
 

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Tổng Giám đốc NaMilux