Phạm vi ứng dụng

Citek Master Data Management được triển khai khi doanh nghiệp đã có hệ thống ERP hoặc chưa có hệ thống ERP hoặc đang giai đoạn triển khai ERP

Citek Master Data Management ứng dụng cho nhiều loại danh mục Master Data khác nhau:
+ Material/ danh mục vật tư, sản phẩm
+ Customer/ Vendor

Hệ thống hỗ trợ nhiều phương thức tạo danh mục trên hệ thống và cập nhât/ mở rộng thông tin một cách nhanh chóng và dễ dàng

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Gửi nhận xét
Bình luận
Đánh giá
Gửi bình luận

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tính khoa học của giải pháp SAP, đánh giá cao cách tiếp cận vấn đề và đào tạo của Citek. Hệ thống SAP hiện tại không chỉ hỗ trợ vấn đề sản xuất và quản trị công ty mà đây còn là nền tảng vững chắc để trong tương lai, NaMilux có thể cập nhật và cạnh tranh với xu hướng chung của thế giới– đó là chuyển đổi số.
 

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Tổng Giám đốc NaMilux