Cuộc sống tại Citek

Về tầm quan trọng của sự phát triển đội ngũ nhân lực. Đầu tư vào các chính sách, chương trình thân thiện giúp nâng cao chất lượng cuộc sống tại Citek và tăng cường sự đa dạng hòa nhập.

29/05/2023

Cuộc sống tại Citek

Multiple benefits: Businesses can enjoy free trials for a variety of products, get access to professional technical guides and tutorials, and communicate with the international community.
 

25/05/2023

Bạn quan tâm chủ đề gì?

Tin tức Tuyển dụng

SAP ABAP DEVELOPER

Thời hạn: 29/02/2024

SENIOR SAP BASIS CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP DELIVERY HEAD/MANAGER

Thời hạn: 29/02/2024

Citek đã tư vấn và triển khai thành công hệ thống ERP Cloud Oracle Netsuite, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của công ty chúng tôi. Đây không chỉ là một công cụ hỗ trợ hiệu quả mà còn là chìa khóa quan trọng giúp MOG thực hiện mục tiêu trở thành công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Ông Trần Anh Dũng

Ông Trần Anh Dũng

Chủ tịch MOG