Mr. Nguyễn Công Tẩn

Tôi muốn tất cả các bạn hạnh phúc và tự hào khi là thành viên của Citek và thể hiện niềm tự hào đó trong cách làm việc của mình. Dù vai trò của bạn trong Citek là gì, những quyết định bạn đưa ra đều thể hiện danh tiếng và có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc duy trì sự tăng trưởng và phát triển của chúng ta
 

25/05/2023

Bạn quan tâm chủ đề gì?

Tin tức Tuyển dụng

SAP ABAP DEVELOPER

Thời hạn: 29/02/2024

SENIOR SAP BASIS CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP DELIVERY HEAD/MANAGER

Thời hạn: 29/02/2024

Citek đã tư vấn và triển khai thành công hệ thống ERP Cloud Oracle Netsuite, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của công ty chúng tôi. Đây không chỉ là một công cụ hỗ trợ hiệu quả mà còn là chìa khóa quan trọng giúp MOG thực hiện mục tiêu trở thành công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Ông Trần Anh Dũng

Ông Trần Anh Dũng

Chủ tịch MOG