Quy trình lập kế hoạch tự động

Quy trình kế hoạch được xây dựng hoàn chỉnh trên hệ thống sẽ giảm tác động của con người lên việc lập kế hoạch, giúp quy trình được quản lý và kiểm soát, dữ liệu kế hoạch được thực hiện nhanh chóng và chính xác

04/10/2023

Nền tảng đã được khẳng định

Nền tảng lập kế hoạch do hãng công nghệ hàng đầu thế giới xây dựng, có độ uy tín cao và triển khai thành công nhiều dự án 

04/10/2023

Linh hoạt và mở rộng

Nền tảng lập kế hoạch cho phép linh hoạt điều chỉnh công thức, quy trình khi có nhu cầu cũng như sẵn sàng mở rộng trong tương lai

04/10/2023

Phân tích và dự báo

Giải pháp lập kế hoạch được xây dựng trên nền tảng SAC Planning cung cấp các công cụ, tính năng hỗ trợ đánh giá, phân tích dữ liệu cũng như đưa ra các dự báo (forecast) dựa trên các thuật toán được quy định sẵn

04/10/2023

Bạn quan tâm chủ đề gì?

Tin tức Tuyển dụng

SAP ABAP DEVELOPER

Thời hạn: 29/02/2024

SENIOR SAP BASIS CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP DELIVERY HEAD/MANAGER

Thời hạn: 29/02/2024

Citek đã tư vấn và triển khai thành công hệ thống ERP Cloud Oracle Netsuite, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của công ty chúng tôi. Đây không chỉ là một công cụ hỗ trợ hiệu quả mà còn là chìa khóa quan trọng giúp MOG thực hiện mục tiêu trở thành công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Ông Trần Anh Dũng

Ông Trần Anh Dũng

Chủ tịch MOG