Ứng dụng giải pháp lập kế hoạch tổng thể hoạt động của doanh nghiệp dựa nên tri thức quản trị và nền tảng công nghệ tiên tiến

SAP Planning cung cấp các công cụ phân tích mạnh mẽ cho phép doanh nghiệp xây dựng và kiểm soát quy trình lập kế hoạch, đảm bảo kế hoạch được quản lý và thực thi một cách có hệ thống.

04/10/2023

Dữ liệu được tích hợp từ hệ thống ERP và các nguồn khác

SAP Planning cung cấp các tính năng hỗ trợ việc thiết lập các quy trình kế hoạch cũng như tính toán, phân bổ,.. nhằm đáp ứng các yêu cầu của quy trình lập kế hoạch nhưng cũng linh hoạt và dễ dàng điều chỉnh, mở rộng khi có nhu cầu.

04/10/2023

Quy trình thực hiện lập kế hoạch theo Workflow & Collaboration trực quan

SAP Planning giúp các quy trình lập kế hoạch được quản lý và thực thi dễ dàng hơn, giảm thiếu yếu tố con người giúp tăng hiệu suất và hiệu quả của việc lập kế hoạch

04/10/2023

Xây dựng kịch bản lập kế hoạch và dự báo linh hoạt

SAP Planning cho phép kết nối và tập hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau như cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, ứng dụng bên ngoài và các hệ thống khác. Điều này giúp dữ liệu lập kế hoạch được đầy đủ và tiện lợi nhất cho người sử dụng
 

04/10/2023

Tin tức Tuyển dụng

SAP ABAP DEVELOPER

Thời hạn: 29/02/2024

SENIOR SAP BASIS CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP DELIVERY HEAD/MANAGER

Thời hạn: 29/02/2024

Citek đã tư vấn và triển khai thành công hệ thống ERP Cloud Oracle Netsuite, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của công ty chúng tôi. Đây không chỉ là một công cụ hỗ trợ hiệu quả mà còn là chìa khóa quan trọng giúp MOG thực hiện mục tiêu trở thành công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Ông Trần Anh Dũng

Ông Trần Anh Dũng

Chủ tịch MOG