Integration (Tích hợp)

Nền tảng SAC Planning cho phép tích hợp với nhiều loại cở sở dữ liệu khác nhau như SAP, Oracle, SQL,.. với nhiều loại giao thức đã được định nghĩa và sẵn sàng để sử dụng

03/10/2023

Design & Analytics Data (Thiết kế và phân tích dữ liệu)

Cung cấp giải pháp phân tích, trình bày dữ liệu hoàn thiện cho phép người dùng xây dựng và thiết kế các chỉ tiêu phân tích, báo cáo như một giải pháp BI hoàn thiện.

03/10/2023

Version Management (Quản lý phiên bản)

Cho phép người dùng quản lý dữ liệu theo nhiều phiên bản khác nhau thông qua 2 loại phiên bản: Private và Public. - Private version: Phiên bản cá nhân, chỉ cho phép người tạo tương tác. - Public version: Phiên bản dùng chung, có thể cho nhiều người tương tác.

03/10/2023

Forecasting (Dự báo)

Nển tảng SAC Planning cung cấp các công cụ dự đoán giúp phân tích dữ liệu lịch sử và tạo ra dự báo về xu hướng tương lai, với mục tiêu hỗ trợ quyết định kinh doanh như: SAP Predictive Analytics, SAP Analytics Cloud

03/10/2023

Bạn quan tâm chủ đề gì?

Tin tức Tuyển dụng

SAP ABAP DEVELOPER

Thời hạn: 29/02/2024

SENIOR SAP BASIS CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP DELIVERY HEAD/MANAGER

Thời hạn: 29/02/2024

Citek đã tư vấn và triển khai thành công hệ thống ERP Cloud Oracle Netsuite, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của công ty chúng tôi. Đây không chỉ là một công cụ hỗ trợ hiệu quả mà còn là chìa khóa quan trọng giúp MOG thực hiện mục tiêu trở thành công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Ông Trần Anh Dũng

Ông Trần Anh Dũng

Chủ tịch MOG