Triển khai nhanh chóng

Giải pháp Procurement Suite với trải nghiệm và tích hợp sẵn với các hệ thống ERP giới giúp dễ dàng triển khai và vận hành.

03/10/2023

Tối ưu chi phí

Citek Procument Suite được xây dựng trên nền tảng Cloud độc lập giúp tối ưu chi phí trong quá trình vận hành

03/10/2023

Tương tác dễ dàng

Procurement Suite giúp tăng cường tương tác trong bộ phận mua hàng và với nhà cung cấp một cách kịp thời, chủ động

03/10/2023

Dễ dàng sử dụng

Hệ thống KPI, báo cáo hỗ trợ người dùng tương tác và thực hiện các nghiệp vụ dễ dàng và nhanh chóng Thông tin trên các màn hình nhập liệu được kế thừa giữa các bước trong quy trình

03/10/2023

Bạn quan tâm chủ đề gì?

Tin tức Tuyển dụng

SAP ABAP DEVELOPER

Thời hạn: 29/02/2024

SENIOR SAP BASIS CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP DELIVERY HEAD/MANAGER

Thời hạn: 29/02/2024

Citek đã tư vấn và triển khai thành công hệ thống ERP Cloud Oracle Netsuite, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của công ty chúng tôi. Đây không chỉ là một công cụ hỗ trợ hiệu quả mà còn là chìa khóa quan trọng giúp MOG thực hiện mục tiêu trở thành công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Ông Trần Anh Dũng

Ông Trần Anh Dũng

Chủ tịch MOG