Purchase Order Process

Hệ thống giúp BP Mua hàng & Nhà cung cấp quản lý toàn bộ hoạt động đặt hàng, xác nhận nhận đặt hàng, giao hàng và hóa đơn. Dữ liệu nhập kho trên SAP được đồng bộ trên Vendor Portal giúp nhà cung cấp theo dõi được tiến độ & tình trạng nhận hàng

03/10/2023

Payment

Hệ thống cho phép Nhân viên mua hàng & Nhà cung cấp theo dõi công nợ và lập các yêu cầu thanh toán. Yêu cầu thanh toán được ghi nhận cho hóa đơn hoặc các khoản trả trước của PO Dữ liệu thanh toán trên SAP được đồng bộ về Vendor Portal

03/10/2023

Flexible Workflow

Citek Procurement Suite cung cấp giải pháp Flexible Workflow giúp thiết lập luồng phê duyệt chứng từ một cách linh động với nhiều tiêu thức khác nhau.

03/10/2023

Integration/ Tích hợp

Citek Procurement Suite đã tích hợp với nhiều ứng dụng khác nhau: SAP, Oracle Netsuite,

03/10/2023

03/10/2023

03/10/2023

Bạn quan tâm chủ đề gì?

Tin tức Tuyển dụng

SAP ABAP DEVELOPER

Thời hạn: 29/02/2024

SENIOR SAP BASIS CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP DELIVERY HEAD/MANAGER

Thời hạn: 29/02/2024

Citek đã tư vấn và triển khai thành công hệ thống ERP Cloud Oracle Netsuite, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của công ty chúng tôi. Đây không chỉ là một công cụ hỗ trợ hiệu quả mà còn là chìa khóa quan trọng giúp MOG thực hiện mục tiêu trở thành công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Ông Trần Anh Dũng

Ông Trần Anh Dũng

Chủ tịch MOG