Nền tảng tích hợp

Hệ thống Oracle NetSuite cho phép xây dựng tích hợp với các hệ thống chuyên dụng khác: Master data, dữ liệu giao dịch

03/10/2023

Dự báo và kế hoạch (Forecast & Demand Planning)

+ Forecast : Linear Regression – Hồi quy tuyến tính, Moving Average – trung bình động, Seasonal Average – trung bình theo mùa, Sales Forecast – dự báo kinh doanh.

+ Demand Planning: Reorder Points, Timed-Phased Planning, Material Requirements Planning."

03/10/2023

Quản lý chất lượng

Xây dựng chỉ tiêu và các tiêu chí kiểm tra chất lượng theo nhóm, theo SKU, kiểm tra chất lượng đầu vào, chất lượng sản xuất.

03/10/2023

Quản lý sản xuất

Quản lý sản xuất theo mô hình sản xuất tồn kho (MTS), sản xuất theo đơn đặt hàng (MTO). Tích hợp với các hệ thống quản lý điều hành sản xuất chi tiết (MES - Manufacturing Execution System)

03/10/2023

Tin tức Tuyển dụng

SAP ABAP DEVELOPER

Thời hạn: 29/02/2024

SENIOR SAP BASIS CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP DELIVERY HEAD/MANAGER

Thời hạn: 29/02/2024

Citek đã tư vấn và triển khai thành công hệ thống ERP Cloud Oracle Netsuite, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của công ty chúng tôi. Đây không chỉ là một công cụ hỗ trợ hiệu quả mà còn là chìa khóa quan trọng giúp MOG thực hiện mục tiêu trở thành công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Ông Trần Anh Dũng

Ông Trần Anh Dũng

Chủ tịch MOG