Tối ưu chi phí vận hành

Citek Master Data Management được xây dựng trên nền tảng Cloud độc lập giúp tối ưu chi phí trong quá trình vận hành

03/10/2023

Vận hành độc lập

Giải pháp Citek Master Data Management được vận hành độc lập khi doanh nghiệp có hoặc không có hệ thống ERP và có thể áp dụng trong giai đoạn chuẩn hóa danh mục trước khi vận hành chính thức hệ thống ERP

03/10/2023

Dễ dàng sử dụng

Hệ thống hỗ trợ nhiều phương thức giúp người tạo tạo mới & cập nhật danh mục một cách nhanh chóng

03/10/2023

Dễ dàng tìm kiếm

Cho phép tìm kiếm danh mục dữ liệu dễ dàng và nhanh chóng với nhiều phương thức

03/10/2023

Bạn quan tâm chủ đề gì?

Tin tức Tuyển dụng

SAP ABAP DEVELOPER

Thời hạn: 29/02/2024

SENIOR SAP BASIS CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP DELIVERY HEAD/MANAGER

Thời hạn: 29/02/2024

Citek đã tư vấn và triển khai thành công hệ thống ERP Cloud Oracle Netsuite, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của công ty chúng tôi. Đây không chỉ là một công cụ hỗ trợ hiệu quả mà còn là chìa khóa quan trọng giúp MOG thực hiện mục tiêu trở thành công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Ông Trần Anh Dũng

Ông Trần Anh Dũng

Chủ tịch MOG