Chuẩn hóa cấu trúc, chiến lược dữ liệu nhằm đáp ứng nhu cầu phân tích và quản trị tổng thể của doanh nghiệp

 Citek Master Data Management giúp danh nghiệp quản lý tập trung toàn bộ các yêu cầu xử lý danh mục Dễ dàng xây dựng các giao diện tương thích với các hệ thống của doanh nghiệp

13/09/2023

Dữ liệu tập trung và được tích hợp với các hệ thống để đảm bảo tính đồng nhất các chiều phân tích và quản trị

Citek Master Data Management với tính năng tìm kiếm và đề xuất danh mục dựa trên tỷ lệ scoring gần đúng giúp hạn chế sai sót, tạo trùng trong quá trình xử lý danh mục
Hỗ trợ người dùng tự động so sánh và đánh giá tỷ lệ trùng một cách nhanh chóng và dẽ dàng với dữ liệu lớn

13/09/2023

Chuẩn hóa dữ liệu nhằm đáp ứng nhu cầu lập kế hoạch theo các chiều phân tích

Citek Master Data Management được xây dựng theo các phương pháp tổ chức và chuẩn hóa danh mục (UNSPSC, GS1, ELCASS)…nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị của doanh nghiệp

13/09/2023

Dữ liệu được tổ chức và phân quyền đáp ưng nhu cầu liên bộ phận

Citek Master Data Management giúp người dùng dễ dàng tương tác và phối hợp trong quá trình xử lý danh mục
Dễ dàng quản lý tiến độ xử lý danh mục của các bộ phận
Phân quyền chi tiết theo theo quy trình xử lý và vùng thông tin trên danh mục giúp đảm bảo đúng vai trò, trách nhiệm của các bộ phận tham gia

13/09/2023

Tin tức Tuyển dụng

SAP ABAP DEVELOPER

Thời hạn: 29/02/2024

SENIOR SAP BASIS CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP DELIVERY HEAD/MANAGER

Thời hạn: 29/02/2024

Citek đã tư vấn và triển khai thành công hệ thống ERP Cloud Oracle Netsuite, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của công ty chúng tôi. Đây không chỉ là một công cụ hỗ trợ hiệu quả mà còn là chìa khóa quan trọng giúp MOG thực hiện mục tiêu trở thành công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Ông Trần Anh Dũng

Ông Trần Anh Dũng

Chủ tịch MOG