Triển khai nhanh

Đây là giải pháp triển khai trên hạ tầng Cloud, doanh nghiệp không cần phải đầu tư hạ tầng phần cứng cũng như không yêu cầu nguồn lực công nghệ thông tin cao cấp

03/10/2023

Dữ liệu đồng nhất và được cập nhật real-time

Hệ thống tập trung dữ liệu real-time. Các bộ phận dễ dàng nắm bắt thông tin, hiện trạng sản xuất của nhà máy ngay tức thời

03/10/2023

Thiết kế hệ thống phù hợp với việc tích hợp ERP SAP/Oracle Netsuite

Hệ thống được thiết kế để dễ dàng tích hợp với các hệ thống ERP (ERP SAP, Oracle Netsuite,..) và các hệ thống SCADA để tạo thành hệ thống quản lý sản xuất toàn diện. Điều này cho phép thông tin được chia sẻ và truyền tải giữa các hệ thống khác nhau, giúp cải thiện tính linh hoạt và hiệu quả của quá trình sản xuất

03/10/2023

Giải pháp có tính linh hoạt

MES có thể tùy chỉnh linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của từng doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Hệ thống có thể được cấu hình để phù hợp với các quy trình sản xuất của doanh nghiệp. Cho phép tùy chỉnh báo cáo theo nhu cầu từng bộ phận/cá nhân

03/10/2023

Bạn quan tâm chủ đề gì?

Tin tức Tuyển dụng

SAP ABAP DEVELOPER

Thời hạn: 29/02/2024

SENIOR SAP BASIS CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP DELIVERY HEAD/MANAGER

Thời hạn: 29/02/2024

Citek đã tư vấn và triển khai thành công hệ thống ERP Cloud Oracle Netsuite, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của công ty chúng tôi. Đây không chỉ là một công cụ hỗ trợ hiệu quả mà còn là chìa khóa quan trọng giúp MOG thực hiện mục tiêu trở thành công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Ông Trần Anh Dũng

Ông Trần Anh Dũng

Chủ tịch MOG