Quản lý và đo lường hiệu quả Marketing

Tích hợp với Email/SMS/Zalo marketing/Telesales/Chiến dịch,sự kiện giúp doanh nghiệp chăm sóc khách hàng tự động-cá nhân hóa thông qua các kịch bản được thiết lập sẵn, xây dựng sự tin tưởng của khách hàng với sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp. Dễ dàng kiểm soát và đo lường hiệu quả công tác automation marketing trước, trong và sau khi bán hàng

03/10/2023

Quản lý chăm sóc khách hàng

Hệ thống thiết lập lịch thông báo Bảo hành/Bảo trì định kì. Liên kết với hệ thống Office 365 để hỗ trợ khách hàng. Xây dựng quy trình khiếu nại. Xây dựng Bộ câu hỏi và trả lời: theo từng dòng sản phẩm, cách trả lời theo đối tượng khách hàng.

03/10/2023

Báo cáo và phân tích

C-CRM cung cấp khả năng tạo ra báo cáo và phân tích dữ liệu về khách hàng, doanh số bán hàng, hiệu quả chiến dịch tiếp thị và các chỉ số kinh doanh quan trọng.

03/10/2023

Thiết lập workflow theo nhu cầu quản trị

Hệ thống cho phép thiết lập workflow vận hành theo các nghiệp vụ của doanh nghiệp, của bộ phận: thiết lập quy trình, thiết lập thông tin cần quản lý, thiết lập workflow, thiết lập luồng tích hợp/thông báo.

03/10/2023

Tin tức Tuyển dụng

SAP ABAP DEVELOPER

Thời hạn: 29/02/2024

SENIOR SAP BASIS CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP DELIVERY HEAD/MANAGER

Thời hạn: 29/02/2024

Citek đã tư vấn và triển khai thành công hệ thống ERP Cloud Oracle Netsuite, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của công ty chúng tôi. Đây không chỉ là một công cụ hỗ trợ hiệu quả mà còn là chìa khóa quan trọng giúp MOG thực hiện mục tiêu trở thành công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Ông Trần Anh Dũng

Ông Trần Anh Dũng

Chủ tịch MOG