SAP Business ByDesign là gì?

Thời gian đọc: < 1 phút

 SAP Business ByDesign là gì?
SAP Business ByDesign nằm trong nhóm hệ thống ERP của SAP cho phân khúc Midsize company.
SAP Business ByDesign là một hệ thống ERP dựa trên nền tảng điện toán đám mây (cloud-based) được thiết kế dành cho phân khúc doanh nghiệp tầm trung (Midsize company), cũng như các công ty con của các doanh nghiệp lớn trong mô hình ERP hai tầng. SAP ByD bao gồm các phân hệ tích hợp: tài chính (financial), tiếp thị (marketing), bán hàng (sales), dịch vụ (services), nguồn nhân lực (resources), sản xuất (manufacturring), lập kế hoạch và kiểm soát chuỗi cung ứng (SCM), lập chiến lược và kiểm soát hoạt động mua sắm (purchasing). SAP Business ByDesign ban đầu được ra mắt vào tháng 9 năm 2007.
SAP Business ByDesign đã được chạy trên nền tảng SAP HANA Cloud Platform từ tháng 2 năm 2014, có nghĩa là cả cơ sở dữ liệu và tất cả các ứng dụng chạy trên cơ sở dữ liệu bộ nhớ trong (in-memory database) của SAP HANA.
SAP Business ByDesign là gì?