Collaboration (Tương tác)

Nền tảng SAC Planning cho phép người dùng tương tác với nhiều thành viên, chat, comment trên các dữ liệu, báo cáo trên hệ thống.

04/10/2023

Forecasting (Dự báo)

Nền tảng SAC Planning cung cấp các công cụ dự đoán giúp phân tích dữ liệu lịch sử và tạo ra dự báo về xu hướng tương lai, với mục tiêu hỗ trợ quyết định kinh doanh như: SAP Predictive Analytics, SAP Analytics Cloud

04/10/2023

Workflow (Luồng quy trình)

Nển tảng SAC Planning cho phép người dùng thiết lập các luồng quy trình theo kế hoạch công việc. Các luồng quy trình được quy định thời gian, task, sub-task, người được giao việc, người duyệt,...Và tự động gửi email cho người liên quan.

04/10/2023

Allocaton (Phân bổ)

Cung cấp các chức năng cho phép người dùng thiết lập các công thức phân bổ theo nhiều tiêu chí khác nhau, linh hoạt và dễ dàng điều chỉnh khi có nhu cầu.

04/10/2023

Tin tức Tuyển dụng

SAP ABAP DEVELOPER

Thời hạn: 29/02/2024

SENIOR SAP BASIS CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP DELIVERY HEAD/MANAGER

Thời hạn: 29/02/2024

Citek đã tư vấn và triển khai thành công hệ thống ERP Cloud Oracle Netsuite, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của công ty chúng tôi. Đây không chỉ là một công cụ hỗ trợ hiệu quả mà còn là chìa khóa quan trọng giúp MOG thực hiện mục tiêu trở thành công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Ông Trần Anh Dũng

Ông Trần Anh Dũng

Chủ tịch MOG