Khả năng báo cáo chuyên sâu và dữ liệu drill-down và real-time

Báo cáo trực quan dữ liệu từ mức tổng thể cho đến những số liệu chi tiết nhất về các chỉ số tài chính, kế toán bán hàng, kho vận,…

03/10/2023

Trung tâm dữ liệu đáng tin cậy

Đáp ứng hàng loạt các tiêu chuẩn kiểm toán và bảo mật bao gồm SOC 1, SOC 2, PCI-DSS và EU-US RHIVENT Framework.

03/10/2023

Chi phí tối ưu theo nhu cầu sử dụng

Doanh nghiệp trả chi phí theo đúng phạm vi ứng dụng (sử dụng nhiều trả chi phí nhiều, sử dụng ít trả chi phí ít), đây là chi phí trả hằng năm (subscription fee) đưa vào chi phí vận hành, doanh nghiệp không phải đầu tư chi phí tài sản cố định lớn như trước đây (chi phí hạ tầng, phần mềm)

06/09/2023

Triển khai nhanh

Đây là giải pháp triển khai trên hạ tầng Cloud, doanh nghiệp không cần phải đầu tư hạ tầng phần cứng cũng như không yêu cầu nguồn lực công nghệ thông tin cao cấp

06/09/2023

Tin tức Tuyển dụng

SAP ABAP DEVELOPER

Thời hạn: 29/02/2024

SENIOR SAP BASIS CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP DELIVERY HEAD/MANAGER

Thời hạn: 29/02/2024

Citek đã tư vấn và triển khai thành công hệ thống ERP Cloud Oracle Netsuite, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của công ty chúng tôi. Đây không chỉ là một công cụ hỗ trợ hiệu quả mà còn là chìa khóa quan trọng giúp MOG thực hiện mục tiêu trở thành công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Ông Trần Anh Dũng

Ông Trần Anh Dũng

Chủ tịch MOG