Đưa ra Insight hiệu quả

Đo lường, đánh giá được hiệu quả hoạt động kho & sản xuất. Nguồn dữ liệu vận hành được lưu trữ lớn (Big Data) và hỗ trợ phân tích các báo cáo cho lãnh đạo

03/10/2023

Ứng dụng linh hoạt

Bộ giải pháp C-Data Collection có thể vận hành hiệu quả cho nhiều ngành sản xuất kinh doanh khác nhau

03/10/2023

Tự động hóa

Dữ liệu được thu thập và truyền về hệ thống ERP giúp người dùng giảm thao tác nhập tay, giảm chứng từ in ấn. Dựa theo dữ liệu được thu thập để nhập & xuất kho tự động trên hệ thống ERP.

03/10/2023

Tính toàn vẹn dữ liệu và tin cậy

Dữ liệu được thu thập và kiểm soát trong quá trình tại nơi phát sinh dữ liệu, có tính đối soát vận hành, dẫn đến dữ liệu được thu thập đầy đủ, liên tục cũng như đảm bảo tính chính xác.

03/10/2023

Bạn quan tâm chủ đề gì?

Tin tức Tuyển dụng

SAP ABAP DEVELOPER

Thời hạn: 29/02/2024

SENIOR SAP BASIS CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP DELIVERY HEAD/MANAGER

Thời hạn: 29/02/2024

Citek đã tư vấn và triển khai thành công hệ thống ERP Cloud Oracle Netsuite, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của công ty chúng tôi. Đây không chỉ là một công cụ hỗ trợ hiệu quả mà còn là chìa khóa quan trọng giúp MOG thực hiện mục tiêu trở thành công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Ông Trần Anh Dũng

Ông Trần Anh Dũng

Chủ tịch MOG