Dữ liệu nhập kho trong sản xuất

Dữ liệu được thu thập từ các trạm cân, bàn cân điện tử trong xưởng sản xuất. Dữ liệu được tập hợp theo từng công đoạn sản xuất, thống kê của từng lần cân, theo ca sản xuất, theo từng sản phẩm đầu ra và nguyên liệu xuất tiêu hao đầu vào.

03/10/2023

Dữ liệu xuất kho bán hàng

Dữ liệu được thu thập từ các trạm cân xuất hàng. Số liệu xuất kho bán hàng cho khách hàng luôn được ghi nhận chính xác và kịp thời để hỗ trợ người dùng tự động hóa thao tác xuất kho & tiết kiệm thời gian.

03/10/2023

Dữ liệu nhập kho mua hàng

Dữ liệu được thu thập từ các trạm cân đầu vào mua hàng của doanh nghiệp. Dữ liệu được tập hợp theo các thông tin trong quản lý mua hàng như: số cân nhập kho theo PO, theo NCC, theo từng lô date hàng hóa của lần nhập kho.

03/10/2023

Bạn quan tâm chủ đề gì?

Tin tức Tuyển dụng

SAP ABAP DEVELOPER

Thời hạn: 29/02/2024

SENIOR SAP BASIS CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP DELIVERY HEAD/MANAGER

Thời hạn: 29/02/2024

Citek đã tư vấn và triển khai thành công hệ thống ERP Cloud Oracle Netsuite, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của công ty chúng tôi. Đây không chỉ là một công cụ hỗ trợ hiệu quả mà còn là chìa khóa quan trọng giúp MOG thực hiện mục tiêu trở thành công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Ông Trần Anh Dũng

Ông Trần Anh Dũng

Chủ tịch MOG