Forecasting (Dự đoán)

Giải pháp BI của Citek cung cấp các công cụ dự đoán giúp phân tích dữ liệu lịch sử và tạo ra dự báo về xu hướng tương lai, với mục tiêu hỗ trợ quyết định kinh doanh như: SAP Predictive Analytics, SAP Analytics Cloud

03/10/2023

Data Mining (Khai thác dữ liệu)

Cung cấp các tính năng giúp người dùng khai thác dữ liệu hiệu quả thông qua các thuật toán phân tích và dự đoán, bao gồm phân tích cụm (clustering), phân loại (classification), dự đoán (prediction),..

03/10/2023

Online Analytical Processing – OLAP (Phân tích xử lý trực tuyến)

Giải pháp BI cho phép người dùng truy cập, khám phá và phân tích dữ liệu từ nhiều góc độ khác nhau để hiểu rõ hơn về các mô hình, xu hướng và quan hệ trong dữ liệu.

03/10/2023

Query and Reporting (Truy vấn báo cáo)

Cho phép người dùng truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, thực hiện các truy vấn phức tạp và tạo các báo cáo trực quan để phân tích và hiểu thông tin kinh doanh.

03/10/2023

Bạn quan tâm chủ đề gì?

Tin tức Tuyển dụng

SAP ABAP DEVELOPER

Thời hạn: 29/02/2024

SENIOR SAP BASIS CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP DELIVERY HEAD/MANAGER

Thời hạn: 29/02/2024

Citek đã tư vấn và triển khai thành công hệ thống ERP Cloud Oracle Netsuite, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của công ty chúng tôi. Đây không chỉ là một công cụ hỗ trợ hiệu quả mà còn là chìa khóa quan trọng giúp MOG thực hiện mục tiêu trở thành công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Ông Trần Anh Dũng

Ông Trần Anh Dũng

Chủ tịch MOG