Giải pháp SAP for Mill Products cho ngành Thép, Cáp Điện, Gỗ Nội Thất

GIẢI PHÁP SAP ERP (SAP FOR MILL PRODUCTS) TRIỂN KHAI CHO CÁC NHÀNH SẢN XUẤT PHỨC TẠP: NGÀNH THÉP, CÁP ĐIỆN, GỖ NỘI THẤT, VẬT LIỆU XÂY DỰNG, DỆT.

CITEK

Bản đồ giải pháp SAP cho ngành Thép và Cáp Điện (SAP Best Practices for Mill Products) giải quyết được những thách thức đối với các doanh nghiệp ngành Thép, Cáp Điện:
SAP For Mill Map solution

 • Quản lý sản xuất phức tạp: Quản lý sản xuất theo đơn đặt hàng (Make To Order), quản lý sản xuất theo hàng tồn kho (Make To Stock).
 • Bán hàng theo nhiều quy cách
 • Quản lý thuộc tính của vật tư, thành phẩm theo nhiều tiêu chí: Chiều cao, rộng, dài, quy cách, số lượng, ..
 • Quản lý vật tư, thành phẩm theo hai đơn vị tính (Kg / Cây; Kg / Cuộn, …) trong mua hàng, bán hàng, tồn kho.
 • Quản lý hành tồn kho tối ưu, cũng như điều động và cân đối hàng tồn giữa các kho.
 • Truy vết nguồn góc sản phẩm.

Lợi ích đạt được khi các doanh nghiệp ngành Thép, Cáp Điện khi ứng dụng gói giải pháp SAP Best Practices for Mill Products
Tổng thể hệ thống SAP ERP: Chuẩn hóa và tích hợp các quy trình hoạt động mua hàng, bán hàng, kho, sản xuất, kế toán tài chính, kế toán quản trị đáp ứng đúng chuẩn của ngành công nghiệp Thép
Quản lý mua hàng:

 • Kế hoach mua hàng được tính toán dựa vào dữ liệu tích hợp với các phân hệ: Nhu cầu và dự báo bán hàng, kế hoạch sản xuất, hàng tồn kho,..
 • Điều khoản cung ứng, theo dõi công nợ, theo dõi tình hình cung ứng,..
 • Mua hàng hóa, mua dịch vụ, mua hàng ký gửi, mua gia công, mua tài sản,….
 • Chọn nguồn cung ứng, so sánh chọn giá và chọn nhà cung cấp

Quản lý kho:

 • Quản lý vật tư, thành phẩm theo hai đơn vị tính (Kg / Cây; Kg / Cuộn, …) trong mua hàng, bán hàng, tồn kho (Parallel UOM)
 • Quản lý hàng tồn kho của vật tư, thành phẩm theo nhiều tiêu chí: Chiều cao, rộng, dài, quy cách, số lượng (configurable material)
 • Khi áp dụng và hệ thống cơ sở dữ liệu online Quản lý hành tồn kho tối ưu, cũng như điều động và cân đối hàng tồn giữa các kho
 • Quản lý bộ mã hàng hóa đa dạng

Quản lý bán hàng:

 • Chính sách giá
 • Chính sách khuyến mãi
 • Bán hàng hóa thông thường, bán dịch vụ, bán hàng ký gửi,…
 • Quản lý bán hàng với nhiều thuộc tính (Characteristics t)

Quản lý sản xuất:

 • Xây dựng kế hoạch sản xuất tích hợp với với kế hoạch bán hàng, kế hoạch cung ứng, kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị, chính sách tồn kho
 • Quản lý quy trình sản xuất phức tạp: Sản xuất theo đơn đặt hàng (Make-to-Stock P), sản xuất theo hàng tồn kho (Make To Stock)
 • Quản lý định mức nguyên vật liệu, chi phí cho thành phẩm và bán thành phẩm
 • Kiểm soát tiến độ sản xuất, thống kê tiêu hao
 • Quản lý truy xuất nguồn góc sản phẩm 

 Kế toán quản trị:

 • Kiểm soát chi phí hoạt động trong doanh nghiệp
 • Lập kế hoạch chi phí và quản trị ngân sách
 • Tính giá thành kế hoạch và thực tế
 • Phân tích doanh thu, chi phí trong các hoạt động của doanh nghiệp

 Ứng dụng giải pháp QR code tích hợp với SAPERP và giải pháp tích hợp với hệ thống cân

Steel_Barcode Lable

Barcode_PDA

Quy trình sản xuất phôi và thép cán
Steel_Hot Roll Steel_flat
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CITEK là đối tác chính thức của hãng SAP. CITEK chuyên tư vấn triển khai SAP ERP và đặc biệt các giải pháp SAP ERP chuyên ngành như giải pháp SAP ERP cho ngành thủy sản, ngành bất động sản, ngành dược, ngành sắt thép, ngành bán lẻ và tiêu dùng.
CITEK đang cung cấp dịch vụ bảo trì và tư vấn triển khai SAP ERP, SAP HANA, SAP S/4HANA, SAP C4C, SAP ByD cho các khách hàng: Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú, Thủy sản Hải Nam, Dược Nanogen, Diana – Unicharm, Big C, Thép An Hưng Tường, Gang Thép Nghi Sơn, Thép SMC, Thép Việt Mỹ, Thép Tuệ Minh, FECON, Ống Thép SENDO, Vanel, NAMTHEUN1 (Công ty xây dựng thủy điện của Lào), MAISON, BEKO.