Ebook 7 yếu tố cốt lõi triển khai thành công dự án ERP cho doanh nghiệp

Triển khai dự án ERP được tiến hành ở tất cả các bộ phận và phòng ban của doanh nghiệp. Hệ thống ERP làm thay đổi cách thức tương tác cũng như quy trình vận hành, hoạt động giữa các bộ phận với nhau. Vì vậy để dự án triển khai ERP thành công và đưa vào vận hành, khai thác hiệu quả là thách thức của rất nhiều doanh nghiệp.
Là đối tác triển khai ERP với nhiều doanh nghiệp toàn cầu và các công ty trong nước, Citek đã đúc rút ra 07 yếu tố quan trọng sau giúp cho việc triển khai dự án ERP thành công như sau!

Bạn quan tâm chủ đề gì?

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Gửi nhận xét
Bình luận
Đánh giá
Gửi bình luận

Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tính khoa học của giải pháp SAP, đánh giá cao cách tiếp cận vấn đề và đào tạo của Citek. Hệ thống SAP hiện tại không chỉ hỗ trợ vấn đề sản xuất và quản trị công ty mà còn là nền tảng vững chắc để trong tương lai, NaMilux có thể cập nhật và cạnh tranh với xu hướng chung của thế giới – đó là chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Tổng Giám đốc NaMilux