Tư vấn chuyên sâu theo KPI ngành và quản trị

SAP BI tích hợp tốt với các giải pháp SAP khác như SAP ERP (Enterprise Resource Planning), SAP CRM (Customer Relationship Management) và SAP SCM (Supply Chain Management). Điều này giúp tổ chức tận dụng và tối ưu hóa dữ liệu từ các hệ thống khác nhau trong hệ thống SAP.

03/10/2023

Tích hợp dữ liệu nguồn từ ERP và các hệ thống khác theo các khối phân tích

SAP BI hỗ trợ tính toán và dự báo thông qua việc áp dụng các thuật toán và mô hình phân tích. Điều này giúp người dùng đưa ra các dự đoán về xu hướng và kết quả trong tương lai, từ đó định hình chiến lược và quyết định kinh doanh.

03/10/2023

Khả năng xây dựng KPI & Dashboard trực quan

SAP BI cung cấp khả năng theo dõi và đánh giá hiệu suất kinh doanh thông qua các bảng điều khiển, báo cáo và các chỉ số quan trọng. Điều này giúp tổ chức theo dõi và đo lường tiến trình kinh doanh, đồng thời xác định các vấn đề và cơ hội để cải thiện hiệu suất.

03/10/2023

Khả năng xây dựng báo cáo da chiều chuyên sâu và dễ sử dụng

SAP BI cung cấp các công cụ trực quan hóa dữ liệu như biểu đồ, đồ thị và bản đồ để giúp người dùng thấy rõ hơn các xu hướng, mô hình và mối quan hệ trong dữ liệu.

03/10/2023

Tin tức Tuyển dụng

SAP ABAP DEVELOPER

Thời hạn: 29/02/2024

SENIOR SAP BASIS CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP CONSULTANT

Thời hạn: 29/02/2024

SAP DELIVERY HEAD/MANAGER

Thời hạn: 29/02/2024

Citek đã tư vấn và triển khai thành công hệ thống ERP Cloud Oracle Netsuite, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của công ty chúng tôi. Đây không chỉ là một công cụ hỗ trợ hiệu quả mà còn là chìa khóa quan trọng giúp MOG thực hiện mục tiêu trở thành công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Ông Trần Anh Dũng

Ông Trần Anh Dũng

Chủ tịch MOG