Tags

9 chiến lược quản lý hàng tồn kho doanh nghiệp sản xuất nên biết trong năm 2024

Để duy trì sản xuất và cung ứng đều đặn, các doanh nghiệp luôn phải theo dõi và quản lý hàng tồn kho chính xác, kỹ lưỡng. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp lại có một cách quản lý hàng tồn kho khác nhau, tùy thuộc vào mục tiêu cũng như ngành nghề kinh doanh của công ty. Cùng Citek tìm hiểu 9 chiến lược quản lý hàng tồn kho sau để cải thiện quy trình vận hành của doanh nghiệp trong năm 2024!

01/17/2024

We were lucky to choose Citek so we successfully converted the ERP management system. I see in you the dedication and commitment, which is a great encouragement and energizes me, from which I inspire Loc Troi in terms of working attitude, responsibility and working style.

Mr. Huynh Van Thon

Mr. Huynh Van Thon

Chairman of the Board of Directors of Loc Troi Group