VAS – Thép Việt Mỹ Go-Live hệ thống SAP ERP  

Thời gian đọc: 2 phút

Thép Việt Mỹ chính thức vận hành hệ thống SAP ERP – Go Live SAP ERP
 Sáng 1/1/2017,  hệ thống SAP ERP chính thức được vận hành tại Thép Việt Mỹ các phân hệ: MM- Quản trị mua hàng và kho, SD – Quản trị bán hàng, PP – Quản trị sản xuất, FI – Kế toán tài chính, CO – Kế toán quản trị, tích hợp giải pháp QR Code (Barcode) từ máy quét mã vạch (PDA) với hệ thống SAP ERP.
CITEK là đối tác tư vấn và triển khai giải pháp SAP ERP tại Thép Việt Mỹ, triển khai thành công giải pháp SAP ERP có ý nghĩa rất lớn Thép Việt Mỹ vì vậy đội dự án Thép Việt Mỹ được thành lập với sự tham gia của ban tổng giám đốc, giám đốc các bộ phận, trưởng các phòng ban và keyusers.
SAP ERP là hệ thống quản trị tiên tiến và giúp cho Thép Việt Mỹ nâng tầm quản trị và làm nền tảng cho Thép Việt Mỹ phát triển vượt bậc và bền vững.
Hệ thống SAP ERP vận hành chính thức và online ngay ngày đầu tiên sẽ giúp cho Thép Việt Mỹ có một hệ thống quản trị vận hành đồng bộ và thống nhất trong tất cả các hoạt động của công ty. Trong đó, các quy trình hoạt động liên kết và kiểm soát số liệu qua từng bộ phận sẽ cho ra số liệu “sạch”, đúng và kịp thời. Tất cả số liệu của các đơn vị sẽ được quản lý tập trung và realtime sẽ giúp Ban Lãnh đạo có đầy đủ thông tin nhanh chóng, chính xác để quản trị và điều hành các hoạt động của công ty nhanh chóng và hiệu quả.
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CITEK là đối tác chính thức của hãng SAP. CITEK chuyên tư vấn triển khai SAP ERP và đặc biệt các giải pháp SAP ERP chuyên ngành như giải pháp SAP ERP cho ngành thủy sản, ngành bất động sản, ngành dược, ngành sắt thép, ngành bán lẻ và tiêu dùng.
CITEK đang cung cấp dịch vụ bảo trì và tư vấn triển khai SAP ERP, SAP HANA, SAP S/4HANA, SAP C4C, SAP ByD cho các khách hàng: Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú, Thủy sản Hải Nam, Dược Nanogen, Diana – Unicharm, Big C, Thép An Hưng Tường, Gang Thép Nghi Sơn, Thép SMC, Thép Việt Mỹ, Thép Tuệ Minh, FECON, Ống Thép SENDO, Vanel, NAMTHEUN1 (Công ty xây dựng thủy điện của Lào), MAISON, BEKO.
VAS - Thép Việt Mỹ Go-Live hệ thống SAP ERP