VAS – Thép An Hưng Tường vận hành giải pháp QR Code thông minh

Thời gian đọc: 3 phút

VAS – Thép An Hưng Tường chính thức vận hành giải pháp QR Code thông minh (Barcode System) tích hợp với hệ thống SAP ERP
Tại sao giải pháp QR Code An Hưng Tướng vận hành gọi là giải pháp QR Code thông minh ?

 • Giải pháp barcode thông thường các doanh nghiệp thường áp dụng: Nhà cung cấp giải pháp barcode chỉ giải quyết bài toán đơn giản là In nhãn Etiket và gắn vào các bó thép, cây thép. Nhà cung cấp giải pháp barcode khá hơn thì có thể làm thêm các giao dịch nhập và xuất kho (thuần túy quản lý về trọng lượng) và hệ thống kho này sẽ khác với hệ thống kho do kế toán thực hiện nhập xuất phụ vụ cho tính giá thành, các giao dịch xuất kho bán hàng ghi nhận doanh thu và giá vốn,… Lúc này doanh nghiệp có 2 hệ thống sổ sách về quản lý hàng tồn kho sẽ gây nhiều khó khăn trong việc đối chiếu, kiểm soát và tốn nhiều nguồn lực trong việc vận hành nhiều hệ thống.
 • Giải pháp QR Code được xây dựng và triển khai tại An Hưng Tường là giải pháp QR Code thông minh vì đáp ứng các tiêu chí:
  • Giải pháp QR Code được xây dựng và kết nối dữ liệu giữa các bộ phận với nhau trên cùng một hệ thống và tất cả các bộ phận đều có thể kế thừa và sử dụng dữ liệu (Sản xuất, kho, bán hàng, kế toán tài chính, kế toán quản trị, khách hàng, truy vết nguồn gốc sản phẩm).
  • Nhãn Etiket được thiết kế và lấy thông tin tự động từ các nguồn (tích hợp với hệ thống cân điện tử để lấy số Kg, thông tin lô / mẻ sản xuất, ngày sản xuất, ca sản xuất, dây chuyền sản xuất).
  • Nhãn Etiket được in ra và hàn vào các bó thép, cuột thép và dùng máy PDA hoặc các thiết bị kết nối không dây quét và chuyển dữ liệu về hệ thống SAP ERP bằng wifi để tự động thực hiện giao dịch nhập kho từ sản xuất và ghi nhận các bút toán của kế toán tài chính cũng như phục vụ cho công tác tính giá thành.
  • Các thành phẩm đã có thông tin nhãn Etiket khi thực hiện các giao dịch: xuất bán hàng, chuyển kho, kiểm kê đều dùng thiết bị PDA hoặc các thiết bị kết nối không dây quét và số liệu tự động kết chuyển về hệ thống SAP ERP.
  • Sản phẩm đến khách hàng và có thông tin Etiket tường minh, cần truy xuất lại nguồn gốc sản xuất sẽ thực hiện truy xuất dễ dàng, nhanh chóng, thuận tiện
  • Giải pháp thân thiện với người dùng và có khả năng kết nối nhanh chóng cùng các bộ phận khác giúp cho năng suất làm việc và sự phối hợp làm việc giữa các bộ phận nhanh chóng, chính xác, chuyên nghiệp.

CITEK là đối tác tư vấn và xây dựng hệ thống QR Code thông minh tích hợp với hệ thống SAP ERP cho VAS – Thép An Hưng Tường.
Những hình ảnh vận hành QR Code tại VAS – An Hưng Tường
AHT_Barcode_Process
AHT_Etiket AHT_Barcode_Bo thep AHT_Barcode_PDA_SAP