VẬN HÀNH GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP SAP TẠI THÉP AN HƯNG TƯỜNG

Thời gian đọc: < 1 phút

Vận hành giải pháp hóa đơn điện tử tích hợp SAP ERP tại Thép An Hưng Tường
CITEK và BKAV đã hợp tác xây dựng thành công giải pháp hóa đơn điện tử cho công ty thép An Hưng Tường và đưa vào vận hành chính thức.
Giải pháp hóa đơn điện tử quản lý đầy đủ thông tin hóa đơn giữa hệ thống SAP ERP và hệ thống ehoadon của BKAV.
Hóa đơn bán hàng từ hệ thống SAP ERP sẽ được chuyển lên hệ thống ehoadon của BKAV để quản lý số hóa đơn phát sinh và sau khi số hóa đơn phát sinh trên hệ thống ehoadon của BKAV thì số hóa đơn này sẽ được tự động kết nối và cập nhật số hóa đơn trên hệ thống SAP ERP.

Trên hệ thống SAP ERP sẽ kiểm soát được có bao nhiêu hóa đơn bán hàng chuyển lên ehoadon của BKAV thành công, có bao nhiêu hóa đơn chuyển lên và đã phát sinh số hóa đơn, có bao nhiêu hóa đơn ở hệ thống SAP chưa chuyển lên hệ thống hoadon của BKAV.
Giải pháp này được xây dựng tích hợp dữ liệu 2 chiều để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu khi tích hợp và sẽ kiểm soát được hóa đơn bán hàng từ hệ thống SAP ERP và hệ thống ehoadon của BKAV.
VẬN HÀNH GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP SAP TẠI THÉP AN HƯNG TƯỜNG