Vận hành chính thức SAP S/4HANA tại nhựa Mainetti

Thời gian đọc: < 1 phút

Chúc mừng lễ vận hành chính thức hệ thống SAP S/4HANA tại nhựa Mainetti
Tổng giám đốc Mainetti VN, Ms. Michelle cho biết, trong vòng 6 tháng đội dự án CITEK cùng Mainetti VN đã làm việc liên tục để hoàn thành xây dựng giải pháp, xây dựng hệ thống đào tạo và chuẩn hoá toàn bộ quy trình nghiệp vụ và dữ liệu hoạt động kinh doanh 16 năm qua của Mainetti VN và Go live đúng kế hoạch không sai 1 ngày thật sự là rất phi thường”.
CITEK tư vấn và triển khai và đưa hệ thống SAP S/4HANA vào vận hành đúng kế hoạch giúp Mainetti có hệ thống quản trị tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như: Quản trị mua hàng, kho, chi tiết kho, bán hàng, sản xuất, chất lượng, bảo trì, QR code, kế toán tài chính, kế toán quản trị.
Trước đó CITEK cũng đã triển khai thành công giải pháp SAP và đưa vào vận hành thành công tại Nhựa Rạng Đông, Nhựa UPF (Myanamar)
Hình ảnh tại buổi lễ vận hành chính thức với sự tham gia của lãnh đạo và đội dự án CITEK, MAINETTI và hãng SAP VN.
Vận hành chính thức SAP S/4HANA tại nhựa Mainetti
Vận hành chính thức SAP S/4HANA tại nhựa Mainetti