Vận hành chính thức giải pháp SAP ERP cho UPG Holding tại Myanmar

Thời gian đọc: < 1 phút

Vận hành chính thức hệ thống SAP ERP cho UPG Holding tại Myanmar
CITEK là đơn vị được tập đoàn sơn UPG (United Paint Group) tin tưởng lựa chọn là đơn vị tư vấn triển khai giải pháp SAP ERP mở rộng cho UPG Holding và thực hiện dịch vụ bảo trì hệ thống SAP ERP cho UPG.
United Paint Group là công ty sơn lớn hàng đầu tại Myanmar, có trụ sở chính tại Yangon và có hai nhà máy sản xuất tại Yangon, Mandalay, có 14 chi nhánh bán hàng trên toàn quốc.
United Paint Group là công ty đầu tiên của Myanmar ứng dụng giải pháp SAP ERP để quản trị tổng thể các hoạt động sản xuất kinh doanh như: Quản trị mua hàng, quản trị kho, quản trị bán hàng, quản trị sản xuất, quản tị chất lượng, kế toán tài chính và kế toán quản trị.
Vận hành chính thức giải pháp SAP ERP cho UPG Holding tại Myanmar
Vận hành chính thức giải pháp SAP ERP cho UPG Holding tại Myanmar
Hình ảnh tại buổi lễ công bố vận hành chính thức hệ thống SAP ERP cho UPG Holding được tổ chức tại Yangon.