Tinh hoa

ĐIỀU HÀNH

Xây dựng và phát triển doanh nghiệp
và xoay mình chuyển giao bứt phá
*Phí tham dự: 600.000đ/ người

ĐĂNG KÍ

Đăng ký ngay

Nhà tài trợ

Insert logo nhà tài trợ

Có nhu cầu nâng cao năng lực điều hành, quản trị của bản thân và đội ngũ
Thành viên CLB 2030
Here you can write the first (second, third…) reason why people should buy from you
The first reason
Đang gặp khó khăn trong việc xây dựng & phát triển doanh nghiệp
CEO
Muốn nâng cao năng lực điều hành, quản trị
Quản lý cấp cao

Đăng ký ngay!

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Đăng ký ngay!

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Khóa học là TINH HOA được đúc kết từ hơn
10 năm kinh nghiệm triển khai thực tiễn của Toppion Group, đã giúp hơn 40.000 Nhà lãnh đạo trên 800 doanh nghiệp thuộc (kể cả doanh nghiệp thuộc TOP 500, liên doanh nước ngoài) đạt được sự tiến triển rõ rệt, góp phần vào sự thành công trên những nấc thang phát triển và trường tồn.

ĐIỂM ĐẶC BIỆT
CỦA KHOÁ HỌC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

PHẦN 1:
XÂY DỰNG VÀ TÁI LẬP LỢI THẾ CẠNH TRANH
2-3 GIẢI PHÁP CĂN CƠ TRONG KHỦNG HOẢNG

- Tư duy chiến lược.
- Hoạch định chiến lược. Xác định tầm nhìn 3-5 năm.
• Xác định phân khúc thị trường, yếu tố cốt lõi thành công của ngành, điểm mạnh của doanh nghiệp và của đối thủ.
• Xác định lợi thế cạnh tranh.
• Xây dựng bản đồ chiến lược theo BSC cân bằng trên 4 khía cạnh: tài chính, khách hàng, quy trình, học hỏi và phát triển.
- Truyền thông chiến lược hiệu quả.
- Thực thi chiến lược.
• Sự khác biệt khi quản trị thực thi chiến lược theo MBO, OGSM, OKR và BSC.
• Những sai lầm mà 90% doanh nghiệp gặp phải.
• Các việc mà CEO vô tình tạo ra gây thất bại khi triển khai dự án.
• Cách thức triển khai và giải quyết các khó khăn trong quá trình thực thi.
- Các thói quen điều hành nhằm tạo ra hiệu quả trong thực thi chiến lược.
- Cách lựa chọn công cụ thực thi phù hợp với quy mô doanh nghiệp.
- 2-3 giải pháp căn cơ trong khủng hoảng.

PHẦN 1: XÂY DỰNG VÀ TÁI LẬP LỢI THẾ CẠNH TRANH
               2-3 GIẢI PHÁP CĂN CƠ TRONG KHỦNG HOẢNG
1. VĂN HÓA
- Đo lường văn hóa doanh nghiệp hiện tại, xác định văn hóa phù hợp tương lai.
- Truyền thông những giả định ngầm hiểu đến từng nhân viên.
- Xây dựng văn hóa coaching trong tổ chức.
- Điểm chết khi xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
- Kích hoạt các yếu tố then chốt quyết định văn hóa tổ chức.
- Mô hình MVA 70/20/10.
- Các thói quen của lãnh đạo trong việc hình thành và duy trì văn hóa.

2. HỆ THỐNG

- Điều lệ, phân quyền, hệ thống cấp bậc, sơ đồ tổ chức, mô tả công việc, quy trình lõi.
- Các nguyên tắc vàng để xây dựng hệ thống quy trình lõi.
- Nghệ thuật tạo ra sự tuân thủ.
- Các thói quen điều hành để tạo tính bền vững của quy trình và hệ thống.

3. CÔNG NGHỆ
- Tư duy chuyển đổi số.
- Giải quyết những sai lầm trong việc đầu tư và ứng dụng công nghệ.
- Các tiêu chuẩn cần đáp ứng để triển khai thành công dự án công nghệ.
- Các hành vi, thói quen điều hành để triển khai dự án công nghệ thành công.

PHẦN 2: QUẢN TRỊ BỀN VỮNG
                CÁC YẾU TỐ NỀN TẢNG TẠO BỀN VỮNG

Phát triển
năng lực
lãnh đạo
Lộ trình 8s chuyển giao quyền lực lãnh đạo cho thế hệ Kế thừa

Hành vi then chốt dành cho lãnh đạo để chuyển giao quyền lực
PHẦN 3: KẾ THỪA VÀ KẾ NGHIỆP

NHỮNG NÚT THẮT ĐANG
KÌM HÃM DOANH NGHIỆP

Nút thắt về Hệ thống

• Thiếu hệ thống quản trị doanh nghiệp (Corporate Governance) và đảm bảo tính minh bạch, nhất quán.
• Hệ thống quy trình lõi của doanh nghiệp chưa tạo ra lợi thế cạnh tranh.
• Thiếu hệ thống phân quyền hiệu quả cho đội ngũ lãnh đạo chủ chốt.

Nút thắt về Văn hóa

• Chưa xác định được văn hoá hiện tại và văn hoá tương lai phù hợp với chiến lược phát triển.
• Không có phương pháp và mô hình hiệu quả để biến văn hoá đi vào cuộc sống và trở thành bản sắc của tổ chức.

Nút thắt về chiến lược

• Chưa tìm ra lợi thế cạnh tranh bền vững và chiến lược để phát triển lợi thế cạnh tranh đó.
• Truyền thông và thực thi chiến lược xuống các cấp chưa hiệu quả.
• Gặp khó khăn khi đo lường, lượng hóa quá trình thực thi chiến lược và các chính sách khen thưởng.

Nút thắt về
Chuyển giao thế hệ

• Sự khác biệt tư tưởng thế hệ gây khó khăn trong định hướng chiến lược và cách thức điều hành, quản lý doanh nghiệp.
• Chưa rõ cần chuyển giao cụ thể những gì cho thế hệ tiếp theo.
• Làm thế nào để chuyển giao thành công cho F1 và vẫn hiệu quả cho F2, F3... để tiến đến sự trường tồn.

Nút thắt về Con người

• Dù đã được đào tạo, huấn luyện nhưng lực lượng kế thừa vẫn có khoảng cách lớn so với các vị trí lãnh đạo chủ chốt.
• Tư duy, năng lực đội ngũ cấp trung chưa theo kịp sự phát triển và chiến lược của tổ chức.
• Phối hợp liên phòng ban kém hiệu quả, xung đột giữa người cũ và người mới.
• Gặp khó khăn trong việc quản trị tài năng, phát triển đội ngũ lãnh đạo kế thừa.

Nút thắt về Công nghệ

• Sai lầm chí mạng trong việc đầu tư và ứng dụng công nghệ.

Gỡ rỗi nút thắt toàn diện với chương trình tinh hoa điều hành

Đăng ký ngay

Ông Loan Văn Sơn

Master consultant

Ông là Tư vấn trưởng kiêm Chủ Tịch HĐQT của TOPPION GROUP một tổ chức đi đầu trong việc ứng dụng mô hình huấn luyện độc nhất MTC - Result® tại Việt Nam, giúp Nhà lãnh đạo thay đổi tư duy, hành vi và đưa tổ chức phát triển bền vững và trường tồn.

Ông có hơn 10 năm kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn thuộc TOP 500 và doanh nghiệp liên doanh nước ngoài.

Chứng chỉ chuyên gia

  • Chuyên Gia Balanced Scorecard Master Professional được chứng nhận bởi Hiệp Hội BSC Hoa Kỳ và Đại Học Washington Hoa Kỳ.
  • Chuyên Gia Huấn Luyện Năng Lực Lãnh đạo (Leadership/Executive Coach) thuộc mạng lưới Coaching toàn cầu Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching.
  • Chuyên Gia Leadership Coaching được chứng nhận bởi Center for Executive Coaching (CEC). 

THÔNG TIN DIỄN GIẢ

TIMELINE CHƯƠNG TRÌNH

08:00 - 09:00

Networking

09:00 - 12:00

• Phần 1: Xây dựng và tái lập lợi thế cạnh tranh, giải pháp căn cơ trong khủng hoảng
• Phần 2: Quản trị bền vững: các yếu tố nền tảng tạo bền vững ( văn hoá, quy trình và công nghệ)
• Phần 3: kế thừa và kế nghiệp - những bước chuẩn bị cho thế hệ tiếp nối

Tinh hoa điều hành

12:00 -12:05

Kết thúc chương trình
Networking
Kết thúc chương trình
• Phần 1: Xây dựng và tái lập lợi thế cạnh tranh, giải pháp căn cơ trong khủng hoảng
• Phần 2: Quản trị bền vững: các yếu tố nền tảng tạo bền vững ( văn hoá, quy trình và công nghệ)
• Phần 3: kế thừa và kế nghiệp - những bước chuẩn bị cho thế hệ tiếp nối

Tinh hoa điều hành

08:00 - 09:00

09:00 - 12:00

12:00 - 12:05

TIMELINE CHƯƠNG TRÌNH

Số điện thoại

0328327398 - 0328327398

Địa điểm

Sảnh Tân Bình 1, 261C D. Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Phú Nhuận, Tp.HCM
Phí tham gia: 600.000đ/ người

Đăng ký tham gia ngay!

ĐĂNG KÍ