THỦY SẢN VĨNH HOÀN LỰA CHỌN CITEK LÀ ĐỐI TÁC TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÙNG NUÔI

Thời gian đọc: 2 phút

THỦY SẢN VĨNH HOÀN LỰA CHỌN CITEK LÀ ĐỐI TÁC TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÙNG NUÔI
CITEK thực hiện triển khai giải pháp QUẢN LÝ VÙNG NUÔI CÁ và đưa vào ứng dụng để quản trị toàn bộ vùng nuôi của VĨNH HOÀN ở các tỉnh: Đồng Tháp, An Giang.
Giải pháp QUẢN LÝ VÙNG NUÔI CÁ được đưa ra nhằm quản lý tập trung toàn bộ quy trình nuôi, từ lúc thả giống cho đến thu hoạch. Trong đó bao gồm kiểm soát các hoạt động: Ghi nhận tình hình ao hàng ngày, lên kế hoạch xổ cá, diệt tạp, vét bùn ,… tự động cảnh báo theo kế hoạch và thực tế tình hình ao.

Giải pháp được xây dựng với kho dữ liệu tập trung, dễ dàng truy cập từ bất cứ đâu, bất cứ nơi nào. Cũng như với những chức năng đặc thù có thể sử dụng hiệu quả trong khi không có kết nối internet. Giúp nâng cao hiệu quả công việc tổng hợp dữ liệu, báo cáo, thống kê để đưa ra được các kế hoạch nhanh chóng, kịp thời để nâng cao chất lượng, sản lượng cá trong quá trinh nuôi. Số liệu tổng hợp được một cách chủ động và theo thời gian thực khi các nghiệp vụ hằng ngày được cập nhật bởi kỹ thuật nuôi mà không phải chờ đợi công tác tập hợp thủ công.
Những chức năng lên kế hoạch và cảnh báo thúc đẩy quá trình nuôi một cách bài bản, khoa học, chuyên nghiệp. Giúp các kỹ sư, nhân sự nuôi chủ động trong công việc như: cho ăn, vét bùn, cho cá uống thuốc xổ,…Quản lý dễ dàng lượng thức ăn, thuốc, hóa chất tồn kho. Giúp các thủ kho nắm bắt tình hình để chuẩn bị vật tư cho các kỹ sư. Thủ kho có thể quyết định nhập thức ăn, thuốc hóa chất từ công ty hoặc mượn từ các vùng nuôi khác khi gần hết vật tư.
Các báo cáo giúp người dùng có cái nhìn từ tổng thế tới chi tiết tới từng Ao nuôi: Tình hình cá chết, Lượng thức ăn đã cho ăn, sản lượng hiện tại, chi phí thức ăn, thuốc, hóa chất. Giúp dự đoán giúp hoạch định được kế hoạch nguyên liệu, kế hoạch sản xuất, kế hoạch thả cá,… trong tương lai.
THỦY SẢN VĨNH HOÀN LỰA CHỌN CITEK LÀ ĐỐI TÁC TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÙNG NUÔI THỦY SẢN VĨNH HOÀN LỰA CHỌN CITEK LÀ ĐỐI TÁC TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÙNG NUÔI