Thép Hoà Phát Go-live Phân hệ Quản Lý Dự Án Đầu tư XDCB cho Khu Liên Hợp Sản Xuất Gang Thép Hoà Phát Dung Quất 2

Thời gian đọc: 4 phút
Citek - Thép Hoà Phát Go-live module SAP PS cho Khu Liên Hợp Sản Xuất Gang Thép Hoà Phát Dung Quất 2
Citek – Thép Hoà Phát Go-live Phân hệ Quản Lý Dự Án Đầu tư XDCB cho Khu Liên Hợp Sản Xuất Gang Thép Hoà Phát Dung Quất 2

Ngày 01/07/2021, Công ty cổ phần Thép Hoà Phát Dung Quất chính thức vận hành (Go-Live) phân hệ Quản Lý Dự Án Đầu tư XDCB trên hệ thống quản trị doanh nghiệp SAP S/4HANA, chuẩn bị cho giai đoạn đầu tư xây dựng Khu liên hợp Gang thép Hoà Phát Dung Quất 2 trong thời gian tới.

Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hoà Phát Dung Quất 2 là “siêu dự án” của Công ty cổ phần Thép Hoà Phát Dung Quất với tổng mức đầu tư đạt gần 85.000 tỷ đồng trên diện tích gần 280ha, nằm trên địa bàn xã Bình Đông và Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Nhằm hỗ trợ hiệu quả cho quản lý tiến độ cũng như kiểm soát chặt chẽ về vấn đề ngân sách xuyên suốt quá trình triển khai “siêu dự án”, cuối tháng 02 năm 2021, Thép Hoà Phát Dung Quất và Citek bắt tay khởi động Dự án triển khai SAP PS: tích hợp phân hệ quản lý dự án đầu tư xây dựng trên hệ thống ERP SAP S/4HANA, vốn đã đi vào vận hành tại Hoà Phát Dung Quất từ năm 2019.

Thép Hoà Phát Go-live module SAP PS cho Khu Liên Hợp Sản Xuất Gang Thép Hoà Phát Dung Quất 2
Ban dự án đã thực hiện đào tạo Key user đến từ 12 phòng ban/bộ phận để chuẩn bị cho giai đoạn vận hành

Citek đã tiến hành khảo sát luồng quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng, kiểm soát ngân sách dự án và quản lý vật tư dự án, thực hiện đào tạo từ tổng thể đến chi tiết toàn bộ các luồng nghiệp vụ liên quan cho 100 người dùng chính (Key-users) đến từ hơn 12 phòng ban/ bộ phận của Hoà Phát Dung Quất tại 2 địa điểm Dung Quất và văn phòng Hà Nội để chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn vận hành module Project System, tích hợp module Project System vào Material Management và Funds Management.

Trong tháng 06/2021, dù gặp nhiều trở ngại do tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam, hai đội dự án Citek và Hoà Phát Dung Quất vẫn phối hợp vô cùng hiệu quả thông qua các buổi meeting online, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng triển khai dự án cũng như kịp thời hoàn tất quá trình chuyển đổi dữ liệu danh mục cấu trúc dự án và kiểm soát ngân sách dự án để chuẩn bị cho giai đoạn vận hành chính thức.

Sau hơn 4 tháng triển khai, ngày 01 tháng 07 năm 2021, phân hệ SAP Project System và Funds Management đã được tích hợp và vận hành thành công tại Công ty cổ phần Thép Hoà Phát Dung Quất.

Thép Hoà Phát Go-live module SAP PS cho Khu Liên Hợp Sản Xuất Gang Thép Hoà Phát Dung Quất 2
Ban dự án SAP ERP Thép Hoà Phát Dung Quất tại Văn phòng Hà Nội tiến hành Go-live

Việc tích hợp và ứng dụng phân hệ SAP Project System Funds Management đóng vai trò quan trọng trong quản lý tiến độ dự án, đồng thời giúp kiểm soát chặt chẽ ngân sách sử dụng cho dự án xuyên suốt quá trình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hoà Phát Dung Quất 2. Bên cạnh đó, SAP Project System và Funds Management với các tính năng mới cũng bổ trợ hiệu quả cho luồng Quản trị tổng thể doanh nghiệp Hoà Phát Dung Quất đã và đang thực hiện từ năm 2019.

SAP Project System là một công cụ quản lý dự án tích hợp trên hệ thống SAP S/4HANA được sử dụng để lập kế hoạch và quản lý tiến độ thực hiện dự án theo chuẩn CPM (Critical Path Method). Module  này hỗ trợ toàn bộ vòng đời của một hoặc nhiều dự án mà công ty đang triển khai, cung cấp các chức năng: Cấu trúc dự án, Lập kế hoạch thời gian, Lập kế hoạch chi phí, ngân sách, Mua sắm vật liệu và dịch vụ, Xác nhận các hoạt động của dự án, Thanh toán, Phân tích tiến độ dự án, Báo cáo chi phí dự án, Báo cáo khối lượng công việc, Cân đối nguồn lực thực hiện dự án, Báo cáo dòng tiền… SAP Project System là lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp có nhu cầu muốn tích hợp một bộ công cụ mạnh mẽ trong việc quản lý tiến độ – chi phí đối với các dự án đầu tư mở rộng quy mô của doanh nghiệp, hoặc đặc biệt thích hợp cho các doanh nghiệp đang sở hữu mô hình kinh doanh theo dự án.

SAP Funds Management là module hỗ trợ kiểm soát ngân sách doanh nghiệp có thể được tích hợp với hầu hết tất cả các module khác (PP, PS, PM, SD, MM, WM, FI-CO…) thuộc hệ thống SAP S/4HANA. Module này cực kỳ mạnh mẽ trong việc thiết lập các tính năng kiểm soát ngân sách mà doanh nghiệp xây dựng dành cho chi phí mua hàng, chi phí sử dụng vật tư, chi phí sản xuất và buôn bán, chi phí sử dụng đầu tư xây dựng, chi phí thuế…Module Funds Management cũng giúp doanh nghiệp kiểm soát một cách tự động hầu hết các loại chi phí phát sinh cũng như có khả năng tự động chuyển đổi doanh thu từ hoạt động kinh doanh thành khoản ngân sách bổ sung để tiếp tục sử dụng cho các hoạt động khác của doanh nghiệp theo một bộ quy tắc được thiết lập sẵn trên hệ thống. Với các lý do đó, bộ công cụ mà phân hệ Funds Management cung cấp sẽ tối ưu nhất có thể sức mạnh của hệ thống quản trị doanh nghiệp SAP S/4HANA đối với nhu cầu sử dụng của hầu hết tất cả doanh nghiệp.

Xem thêm: Giải pháp SAP ERP cho ngành thép

Ngành thép