NHỰA RẠNG ĐÔNG LONG AN GO LIVE SAP ERP – HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP

Thời gian đọc: 2 phút

NHỰA RẠNG ĐÔNG LONG AN CHÍNH THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP SAP ERP
Sáng ngày 02/04/2018, công ty cổ phần Công nghệ CITEK và công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An đã chính thức tuyên bố đưa hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp SAP ERP vận hành tại Nhựa Rạng Đông Long An.
Hệ thống SAP ERP đưa vào vận hành chính thức tại 3 địa điểm: VP tại Tp HCM, Nhà máy tại Củ Chi và Nhà máy tại Long An.
Hệ thống SAP ERP vận hành chính thức sẽ kết nối các bộ phận và phòng ban cùng thực hiện trên cùng một hệ thống, dữ liệu tập trung và được cập nhật đúng thời gian thực (real time) sẽ giúp cho ban lãnh đạo có đầy đủ thông tin kịp thời và chính xác để đưa ra các quyết định điều hành doanh nghiệp.
Những hình ảnh tại buổi lễ vận hành chính thức hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp SAP ERP tại công ty cổ phần nhựa Rạng Đông Long An
NHỰA RẠNG ĐÔNG LONG AN GO LIVE SAP ERP - HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP
NHỰA RẠNG ĐÔNG LONG AN GO LIVE SAP ERP - HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP
NHỰA RẠNG ĐÔNG LONG AN GO LIVE SAP ERP - HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP
NHỰA RẠNG ĐÔNG LONG AN GO LIVE SAP ERP - HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP
NHỰA RẠNG ĐÔNG LONG AN GO LIVE SAP ERP - HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP
NHỰA RẠNG ĐÔNG LONG AN GO LIVE SAP ERP - HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP